"Człowiek najleprza inwestycja"

Projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie pn. „Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro!”24 grudnia 2021 r. - Centrum będzie zamknięte

Email
„Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro!”
Poniedziałek, 22. Listopad 2021 11:22

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie informuje, że

w dniu 24 grudnia 2021 r. (Wigilia Bożego Narodzenia)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie będzie zamknięte .

_______________________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE Nr 4 /2021

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie

z dnia 22 listopada 2021 roku

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2021r. dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie


Na podstawie art .43 ust. 1ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych t.j Dz .U z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) 1998 r. w związku z art 130 §  2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zarządzam co następuje:

 

§ 1.Ustalam dzień 24 grudnia 2021 r. ( piątek ) dniem wolnym od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r. ( I dzień Bożego Narodzenia ) dla wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie.

 

§2. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Czuchowie oraz zamieszczeniu w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych do PCPR , a także na stronach urzędu : https://pcprczluchow.pl oraz https://pcprczluchow.bip.gov.pl/

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Podpisano:

Paweł Kisielowski

Kierownik Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Człuchowie

 

Konferencja – zakończenie projektu.

Email
„Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro!”
Czwartek, 19. Grudzień 2013 11:30

W zeszłym tygodniu, 13 grudnia 2013r., w Powiatowej Bursie Szkolnej w Człuchowie odbyło się uroczysta konferencja podsumowująca realizację  projektu pn. Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro!”. Projekt jest prowadzony od czerwca 2010 roku do końca 2013 roku. W tym czasie przeprowadziliśmy cztery nabory uczestników. W ciągu tych ponad trzech lat w projekcie wzięło udział 50 osób z powiatu człuchowskiego, objętych pieczą zastępczą, a udział w projekcie Uczestnikami były osoby młode – w wieku 17-25 lat, a w ostatnich dwóch latach przeważała młodzież w wieku 17-19 lat. To właśnie oni byli głównymi gośćmi naszego piątkowego spotkania. Na konferencję przybyli też przedstawiciele różnych instytucji z powiatu człuchowskiego, m.in.  kierownicy ośrodków pomocy społecznej, pracownicy placówki opiekuńczo – wychowawczej, dyrektorzy szkół, a także osoby, które pomagały nam w realizacji projektu – w sumie było to prawie 40 osób. Głównym celem projektu było wyposażenie uczestników w kompetencje i umiejętności, które pozwolą im na zaistnienie w życiu społeczno-zawodowym.

Więcej…
 

Zakończenie projektu

Email
„Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro!”
Środa, 11. Grudzień 2013 10:19

Realizacja projektu pn. „Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro!” powoli dobiega końca.

Więcej…
 

Drugi wyjazd do zakładów pracy

Email
„Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro!”
Czwartek, 24. Październik 2013 10:53

W październiku uczestnicy projektu pn. „Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro!” odwiedzili Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie oraz kilka zakładów pracy w powiecie człuchowskim. Wyjazd ten, podobnie jak czerwcowy wyjazd do firmy Sharp koło Torunia, miał na celu przybliżyć pracę na różnych stanowiskach i wymagania pracodawców wobec kandydatów do pracy.

Więcej…
 

Początek roku szkolnego i nowe kursy w projekcie

Wtorek, 17. Wrzesień 2013 09:28

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów komputery_2013 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Wakacyjna przerwa w projekcie dobiegła końca i od kilku tygodni  uczestnicy projektu „Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro!” znowu spotykają się na szkoleniach. Oprócz warsztatów psychologicznych i szkolenia z doradcą zawodowym realizujemy od tego miesiąca nowe kursy – obsługi komputera, obsługi biura oraz sprzedawca z obsługą kas fiskalnych. Zajęcia te potrwają do grudnia.

Uczestnicy maja za sobą już dwa pierwsze spotkania dot. zajęć komputerowych. Są one prowadzone w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Człuchowie.  Program tego 40-godzinnego kursu obejmuje takie zagadnienia jak: funkcje procesorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych oraz obsługa programów  do obróbki grafiki komputerowej.

Oczywiście nadal trwa kurs prawa jazdy. W zeszłym tygodniu zakończyły się zajęcia teoretyczne, a zatem wkrótce będzie można zobaczyć na ulicach Człuchowa naszych uczestników w roli kierowców.

{gallery}komputery_2013{/gallery}

 

Wizyta w firmie Sharp już za nami

Poniedziałek, 24. Czerwiec 2013 12:25

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów wizyta_w_firmie_sharp oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

W zeszłym tygodniu wybraliśmy się z uczestnikami projektu do Ostaszewa k. Torunia, gdzie zwiedziliśmy firmę Sharp – specjalizującą się w produkcji telewizorów. Na początku pracownicy firmy zaprowadzili nas na dział produkcji, gdzie mogliśmy zobaczyć z bliska, jak powstają telewizory i jak wygląda praca przy taśmie produkcyjnej. Drugim ważnym punktem wizyty była rozmowa z pracownicą firmy na temat sposobów rekrutacji nowych pracowników i wymaganiach wobec nich. Omówiono też zadania poszczególnych działów w firmie, nazwy stanowisk oraz to, jakie warunki należy spełnić, aby pracować na danym stanowisku.

{gallery}wizyta_w_firmie_sharp{/gallery}

Wyjazd ten był uzupełnieniem wiedzy zdobytej na szkoleniu z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Z firmą Sharp współpracujemy już od 3 lat i wybraliśmy tę firmę, ponieważ oferuje ona możliwość zaprezentowania dużej liczby różnego rodzaju stanowisk pracy, od prac umysłowych, w tym też takich, które wymagają precyzyjnej fachowej wiedzy, do prac fizycznych na hali produkcyjnej.

Na zakończenie wyjazdu wybraliśmy się na spacer po toruńskiej starówce.

{gallery}spacer_po_starowce_toruskiej{/gallery}

 

Zakończenie kursu języka obcego i ostatnie zajęcia przed wakacjami

Środa, 12. Czerwiec 2013 09:32

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów Rozdanie_dyplomow_z_jezyka_angielskiego_2013r oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

W  poniedziałek (10.06.2013r.) odbyły się ostatnie zajęcia języka angielskiego i niemieckiego.  Uczestnicy pożegnali się z nauczycielkami wręczając im kwiaty, co jest najlepszym dowodem na to, że kurs im się podobał. Potwierdzają to też ankiety – uczestnikom przypadł do gustu sposób prowadzenia zajęć i każdy uznał, że zwiększył swój poziom znajomości języka obcego.

W zajęciach prowadzonych od marca do czerwca 2013r. uczestniczyła cała 11 naszych beneficjentów. Niektórzy z nich mogą pochwalić się 100-procentową frekwencją na zajęciach, co jest z całą pewnością godne podziwu, biorąc pod uwagę fakt, że trzeba było to pogodzić z nauką w szkole i przygotowywaniem się do zajęć szkolnych. Każdy uczestnik otrzymał wczoraj zaświadczenie ukończenia kursu języka obcego: angielskiego na poziomie podstawowym lub niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Z kolei wczoraj uczestnicy projektu po raz ostatni spotkali się z doradca zawodowym, który prowadził I część szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Do tej pory omówiono takie tematy jak: rynek pracy, analiza predyspozycji zawodowych, prawa i obowiązki osób bezrobotnych oraz zakładanie własnej działalności gospodarczej. W przyszłym miesiącu nasi uczestnicy spotkają się z innym doradcą zawodowym i rozpocznie się II część szkolenia.

Przed wakacjami czeka nas jeszcze wyjazd do firmy Sharp w Ostaszewie koło Torunia. Rozpocznie się też kurs prawa jazdy.

{gallery}Rozdanie_dyplomow_z_jezyka_angielskiego_2013r{/gallery}

Jeżyk angielski

{gallery}Rozdanie_dyplomow_z_jezyka_niemieckiego_2013r{/gallery}

Język niemiecki

 

Realizujemy kurs języka obcego

Wtorek, 07. Maj 2013 13:55

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 2013_Realizujemy_kurs_jezyka_obcego_niemiecki oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Od kilku tygodni uczestnicy projektu chodzą na zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego.  Każdy otrzymał już podręcznik i słownik.

Kurs języka niemieckiego, w którym biorą udział dwie osoby,  odbywa się na poziomie średniozaawansowanym, do tej pory zrealizowano 28 godzin zajęć.

- „Kurs mi się podoba, przebiega w sympatycznej atmosferze.” – Mówi jedna z uczestniczek – „Udział w tych zajęciach przyda mi się do matury .” Potwierdziła to tez druga z uczestniczek kursu: „Myślę, że ten kurs przyda się nie tylko na maturze, ale odbije się pozytywnie na ocenach z niemieckiego. Poza tym zauważyłam już widoczne efekty – lepiej mówię i piszę po niemiecku.”

{gallery}2013_Realizujemy_kurs_jezyka_obcego_niemiecki{/gallery}

Kurs jeżyka niemieckiego

Z kolei języka angielskiego uczy się w ramach projektu 9 osób. Jak nam powiedziała lektorka prowadząca te zajęcia – jest to grupa początkująca. „Uczestnicy chętnie biorą udział w konwersacjach po angielsku.  W grupie są osoby bardzo ambitne, niektórzy chcą zdawać maturę z angielskiego, więc udział w tych zajęciach jak najbardziej im się przyda.”

{gallery}2013_Realizujemy_kurs_jezyka_obcego_angielski{/gallery}

Kurs języka angielskiego

 

Za nami już pierwsze zajęcia

Czwartek, 14. Marzec 2013 09:43

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów pierwsze_zajecia_2013 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

W tym tygodniu uczestnicy projektu spotkali się z doradcą zawodowym na pierwszych zajęciach w ramach szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz z psychologiem na warsztatach psychologicznych. Pierwsze spotkania mają przede wszystkim na celu integrację uczestników i ich wzajemne poznanie się – zarówno pod katem własnych umiejętności i predyspozycji zawodowych – jak na szkoleniu z doradcą, jak i bardziej ogólnym przedstawieniu siebie na warsztatach psychologicznych.  Przez prawie rok  cała grupa będzie spotykać się kilka razy w tygodniu, dlatego też ważne jest zbudowanie pozytywnej atmosfery i zaufania wśród uczestników.

Poza tym prowadzący przedstawili  swoje programy zajęć. Ich zakres tematyczny jest podobny do tego z zeszłego roku, tzn. szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy obejmuje m.in. takie zagadnienia jak rynek pracy, zakładanie własnej działalności, czy sporządzanie pism aplikacyjnych. Natomiast warsztaty psychologiczne będą dotyczyły pracy nad własną samooceną, poczuciem wartości i komunikacją interpersonalną.  Każdy uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe.

{gallery}pierwsze_zajecia_2013{/gallery}

 

Kolejna edycja projektu rozpoczęta

Środa, 06. Marzec 2013 11:38

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów start2013 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

W poniedziałek odbyło się spotkanie informacyjne z nowymi uczestnikami projektu. Omówiono wszystkie kwestie organizacyjne i zaprezentowano harmonogram zajęć marcowych. Pierwsze zajęcia rozpoczną się już w przyszłym tygodniu. Będą to warsztaty psychologiczne i szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Ponad polowa uczestników skorzystała już z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym. Z pozostałymi doradcy spotkają się jeszcze dziś.

{gallery}start2013{/gallery}

 

Nabór uczestników do projektu zakończony

Wtorek, 19. Luty 2013 09:40

18.02.2013 r. wybrano kolejnych uczestników projektu pn. „Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro!”.  Od marca w szkoleniach weźmie udział 11 osób, w tym 7 kobiet i 4 mężczyzn. Wszyscy są mieszkańcami powiatu człuchowskiego w wieku 17-25 lat, uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych i są objęci opieką zastępczą. Dodatkowo jeden uczestnik, który przystąpił do projektu  w zeszłym roku, kontynuuje swój udział w projekcie.

Pierwsze spotkanie z nowymi uczestnikami jest planowane na początek marca. W kolejnych dniach odbędą się też indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.  Będzie to pierwszy krok w przygotowaniach do wejścia na rynek pracy. Poza tym udział w planowanych zajęciach, których część zacznie się już w marcu, z całą pewnością wpłynie pozytywnie na wyniki w nauce.

Wszystkim nowo wybranym uczestnikom projektu serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia.

 

Nabór uczestników do projektu na rok 2013

Czwartek, 03. Styczeń 2013 10:37

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie

ogłasza nabór

uczestników projektu pn. Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro!”

Uczestnikiem projektu może być osoba, która:

 

 • przebywa w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 • ma 17-25 lat,
 • mieszka na terenie powiatu człuchowskiego,
 • kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej.

 

 

Cel projektu to wyposażenie uczestników w umiejętności pozwalające na zaistnienie w życiu społeczno-zawodowym.

 

W ramach projektu będą prowadzone:

 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
 • szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
 • dwa wyjazdy do wybranych instytucji, firm i zakładów pracy
 • warsztaty psychologiczne
 • poradnictwo prawne
 • kurs języka angielskiego / niemieckiego
 • kurs prawa jazdy kat. B
 • kurs obsługi komputera
 • kurs zawodowy wskazany prze doradcę zawodowego

 

 • Dodatkowo zapewniamy materiały szkoleniowe, dojazdy na zajęcia i catering.
 • Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
 • Nabór potrwa do 15 lutego 2013 roku.
 

Zakończenie zajęć

Poniedziałek, 03. Grudzień 2012 10:05

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów kasy_i_biuro oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

W połowie listopada osiem osób odebrało zaświadczenia o ukończeniu kursu obsługi komputera prowadzonego w ramach projektu pn. „Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro!”.  Na ostatnich zajęciach przeprowadzono ankietę wśród uczestników tego szkolenia.  Jak wynika z odpowiedzi ankietowanych, wszyscy są zadowoleni z udziału w kursie. Uczestnicy uznali, że zagadnienia omawiane na zajęciach były bardzo przydatne i nie skróciliby ani programu kursu, ani liczby godzin przeznaczonych na zajęcia.

Z kolei w zeszłym tygodniu odbyło się ostatnie spotkanie z doradcą zawodowym, na których omówiono wszelkie zagadnienia dot. planowania działań podczas poszukiwania pracy. Uczestnicy są zadowoleni z udziału w szkoleniu i wysoko ocenili doradcę zawodowego, który prowadził zajęcia. Wszyscy stwierdzili też, że podczas poszukiwania zatrudnienia skorzystają z wiadomości zdobytych na tym kursie. Na koniec zajęć rozdano zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Przed uczestnikami jeszcze tylko dwa spotkania. W przyszłym tygodniu zakończy się realizacja kursów zawodowych. Będzie również można jeszcze raz skorzystać z poradnictwa prawnego.

{gallery}kasy_i_biuro{/gallery}

 

Wyniki ankiety dot. warsztatów psychologicznych

Czwartek, 08. Listopad 2012 10:44

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów ostatni_psycholog_2012 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

6 listopada 2012 r. zakończyła się realizacja warsztatów psychologicznych. Szkolenie ukończyło 9 uczestników. Tematyka zajęć w przeważającej części dotyczyła pracy nad sobą, poprawy swoich słabych stron, np. niskiej samooceny, problemów z asertywnością czy nieradzeniem sobie ze stresem. Uczestnicy mieli też możliwość przyjrzenia się swoim zachowaniom w określonych sytuacjach i zrozumienia tych zachowań. Program zajęć został tak ułożony, aby dopasować go do potrzeb wszystkich uczestników. Jak wynika z przeprowadzonej ankiety zdecydowana większość uczestników projektu jest zadowolona z udziału w zajęciach z psychologiem. Niektórzy uznali, że przydadzą im się wszystkie wiadomości z zajęć, innym przyda się tylko część tych wiadomości, jednak każdy wyniósł z udziału w warsztatach coś korzystnego dla siebie.

Udział w warsztatach psychologicznych pomógł im przede wszystkim w zwiększeniu asertywności oraz poznaniu swoich słabych i mocnych stron. Ponad połowa ankietowanych zwiększyła swoją wiedzę dot. radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, a niektóre osoby wiążą udział w tych zajęciach ze wzrostem swojej pewności siebie.

{gallery}ostatni_psycholog_2012{/gallery}

 

Ostatnie tygodnie szkoleń!

Wtorek, 06. Listopad 2012 10:05

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów ostatnie oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Za nami już prawie wszystkie zajęcia w ramach warsztatów psychologicznych i szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy . W tym miesiącu odbędą się ostatnie już trzy godziny zajęć z doradcą zawodowym i psychologiem.

Zrealizowano  także prawie cały kurs obsługi komputera  (32 godziny) oraz połowę kursu zawodowego.  Na kursie sprzedawcy uczestnicy zaczęli już praktyczna naukę obsługi kas fiskalnych.

Powoli dobiega końca również kurs prawa jazdy. Jak dotąd do egzaminu przystąpiły dwie uczestniczki i obie go zdały. Pozostali mają jeszcze przed sobą kilka godzin jazdy samochodem, ale już wkrótce i oni pojadą na egzamin.

{gallery}ostatnie{/gallery}

 

Kolejne szkolenia rozpoczęte!

Czwartek, 13. Wrzesień 2012 13:59

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów kurs_obslugi_komputera_2012 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Od kilku dni są realizowane nowe kursy dla uczestników projektu. Są to zajęcia dot. obsługi komputera, które odbywają się w sali informatycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Człuchowie. Tematyka tego kursu   obejmuje zagadnienia dot. grafiki komputerowej, obróbki zdjęć oraz szczegółowe omówienie obsługi pakietu MS Office. Uczestnicy rozpoczęli tez kursy zawodowe. Pierwsza 7-osobowa grupa uczestników uczy się zawodu sprzedawcy, druga grupa – 3-osobowa – uczy się obsługi biura. Oba szkolenia potrwają ok. 3 miesięcy.

{gallery} kurs_obslugi_komputera_2012{/gallery}

Kurs obsługi komputera

{gallery} kurs_technik_prac_biurowych_2012{/gallery}

Kurs technik prac biurowych

 

Wyjazd do Torunia

Piątek, 07. Wrzesień 2012 13:45

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów torun_2012 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

5 września 2012 r. uczestnicy projektu odwiedzili firmę Sharp w Ostaszewie koło Torunia, która specjalizuje się w produkcji telewizorów. Dla wszystkich była to pierwsza wizyta w tak dużym zakładzie pracy. Na początku przedstawiono zakres działań firmy oraz pokazowe modele telewizorów produkowanych w zakładzie. Potem można było przyjrzeć się pracy na hali produkcyjnej. Na koniec pracownik firmy opowiedział o poszczególnych działach firmy, obowiązkach na poszczególnych stanowiskach pracy oraz wymaganiach dla kandydatów do pracy. Wyjazd zakończył się spacerem po Toruniu.

Był to już drugi taki wyjazd w tym roku. Za pierwszym razem uczestnicy odwiedzili Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie oraz różne zakłady pracy w powiecie człuchowskim. Wyjazdy te są realizowane jako uzupełnienie szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, w tym – wiedzy na temat zatrudnienia i rynku pracy.

{gallery}torun_2012{/gallery}

 

Ruszamy z kolejnymi kursami!!

Wtorek, 28. Sierpień 2012 19:44

Już dziś (27.08.2012 r.) rozpoczynają się powakacyjne szkolenia w ramach  projektu „Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro!”. Na początek będą to kolejne zajęcia z psychologiem i doradca zawodowym, a już od września – kurs obsługi komputera oraz kursy zawodowe, w ramach których przygotowaliśmy kursy: „technik prac biurowych” i „sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”. Dodatkowo, w ramach uzupełnienia szkolenia z zakresu poszukiwania pracy, w pierwszym tygodniu września uczestnicy pojadą do firmy Sharp w Ostaszewie k. Torunia.

 

Zakończenie kursu języka obcego

Poniedziałek, 02. Lipiec 2012 09:56

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów koniec_kursu_jezykowego oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

W zeszłym tygodniu zakończono realizację kursu języka angielskiego i niemieckiego. Uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia kursu i wypełnili ankietę ewaluacyjną.

Zgodnie z jej wynikami, wszyscy uczestnicy są zadowoleni z udziału w tych zajęciach i uznali udział w kursie za przydatny. Wszyscy też ocenili bardzo wysoko lektorów prowadzących zajęcia. Każdy z 7 uczestników kursu języka angielskiego poprawił swoją znajomość tego języka ,w tym 3 osoby znacząco. Z kolei wszystkie 3 uczestniczki kursu języka niemieckiego uznały, że ich znajomość języka bardzo wzrosła.

Przed uczestnikami jeszcze tylko dwa dni zajęć w lipcu, a potem – przerwa wakacyjna.

{gallery}koniec_kursu_jezykowego{/gallery}

 

Wizyta w wybranych zakładach pracy – powiat człuchowski

Wtorek, 26. Czerwiec 2012 10:09

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów wizyta_czarne oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

25 czerwca 2012 r. pojechaliśmy do wybranych zakładów pracy w powiecie człuchowskim.  Po wspólnym śniadaniu poszliśmy do Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie, gdzie doradca zawodowy przedstawił zakres działań urzędu oraz zasady dot. rejestracji osoby bezrobotnej.  Dodatkowo doradca opowiedział, jakie wymagania trzeba spełnić, aby pracować w urzędzie pracy,  jak nazywają się konkretne stanowiska w tym urzędzie i jaki jest zakres obowiązków urzędników.

Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w firmie Remprodex Sp. z o.o. w Człuchowie, w której produkuje się maszyny rolnicze. Dowiedzieliśmy się, jakie są wymagania dla kandydatów m. in. na stanowisko spawacza i operatora wózków widłowych i jak wygląda ich praca.  Dodatkowo omówiono, jakie stanowiska biurowe są potrzebne w tego typu zakładach.

Następnym zakładem pracy, jaki odwiedziliśmy był Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem zatrudniający osoby niepełnosprawne do pracy w kuchni i pralni. Poza tym zapoznaliśmy się z charakterem pracy opiekunów osób niepełnosprawnych i osób starszych oraz instruktorów terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej i na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czarnem. Na koniec odwiedziliśmy Powiatowe Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej, gdzie omówiono pracę fizjoterapeutów oraz wymogi odnośnie rekrutacji na tego typu stanowisko.

{gallery}wizyta_czarne{/gallery}

 

Wyniki ankiety dot. szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy

Środa, 13. Czerwiec 2012 08:29

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów ankieta_2012 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Uczestnicy (10 osób) wypełnili ankiety dot. realizacji  pierwszej części szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Jak wynika z ankiet, wszyscy uczestnicy są zadowoleni z udziału w tych zajęciach, a zdecydowana większość oceniła prowadzącego szkolenie bardzo wysoko.

Udział w szkoleniu:

 • zwiększył wiedzę na temat rynku pracy u wszystkich uczestników,
 • pomógł określić umiejętności, mocne i słabe strony u 8 uczestników,
 • zwiększył wiedzę dot. zakładania firmy i prowadzenia własnej działalności u 9 uczestników.

7 ankietowanych uznała wiedzę zdobytą na zajęciach za bardzo przydatną. Dwie osoby stwierdziły, że skorzystają tylko z niektórych informacji. Zajęcia z doradcą zawodowym odbywały się raz w miesiącu, co dla większości ankietowanych (7 osób) było odpowiednie. Dla 3 osób zajęcia odbywały się za rzadko.

{gallery}ankieta_2012{/gallery}

W lipcu uczestnicy spotkają się z innym doradcą zawodowym i zaczną drugą część szkolenia, w czasie której będą m. in. przygotowywać dokumenty aplikacyjne i ćwiczyć rozmowy kwalifikacyjne.

 

Pierwsza część kursu prawa jazdy

Środa, 30. Maj 2012 12:22

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów pierwsza_pomoc_2012 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Uczestnicy projektu mają już za sobą pierwszą część kursu prawa jazdy. W najbliższych dniach kursanci rozpoczną praktyczną naukę jazdy samochodem.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z zajęć dotyczących udzielania pierwszej pomocy.

{gallery}pierwsza_pomoc_2012{/gallery}

Poza tym rozpoczyna się ostatni miesiąc kursu języka obcego. Dodatkowo w czerwcu planowany jest jeden wyjazd do wybranych firm i zakładów pracy jako uzupełnienie szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.

 

Kursy języka obcego w nowej edycji programu.

Czwartek, 26. Kwiecień 2012 12:45

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów kursy_jezyka_obcego oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Uczestnicy projektu mają już za sobą kilka godzin kursu języka obcego. 3 osoby uczą się języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym, a pozostałe 7 osób – angielskiego na poziomie podstawowym. Jak przebiega nauka języka obcego, opowiada Marta Lewandowska – lektorka języka angielskiego: „Jestem zadowolona z pracy z tą grupą. Widać, że te osoby mają chęci do nauki, chętnie zadają pytania, są aktywni na lekcjach.  Co ważne, grupa jest naprawdę zdyscyplinowana. Nie ma niepotrzebnych dyskusji na lekcjach, skupiamy się na omawianych tematach”.

{gallery}kursy_jezyka_obcego{/gallery}

Jednocześnie odbywa się już teoretyczna nauka jazdy samochodem. Lekcje prowadzi Ośrodek Szkolenia Kierowców Andrzeja Pałosza w Człuchowie. Zakończenie części teoretycznej jest planowane na przełomie maja i czerwca.

 

Pierwsze zajecia

Wtorek, 20. Marzec 2012 10:57

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów pierwsze_zajecia_2012 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Odbyły się już pierwsze szkolenia w ramach projektu pn. „Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro!”. Były to warsztaty psychologiczne i szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.

Zajęcia dotyczyły głównie integracji grupy. „To ważne, aby te wszystkie osoby najpierw się poznały, zaufały sobie. To podstawa dalszej pracy w grupie.” – mówi psycholog prowadząca warsztaty.

Na zajęciach z doradcą zawodowym uczestnicy poznawali się głównie pod kątem predyspozycji zawodowych i swoich umiejętności.

Następnie wspólnie ustalono zasady pracy w grupie. Prowadzący przedstawili również tematykę i cele zajęć.

{gallery}pierwsze_zajecia_2012{/gallery}

Zarówno na warsztatach psychologicznych, jak i na szkoleniu z doradcą uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe i poczęstunek.

{gallery}materialy_szkoleniowe_2012{/gallery}

 

Spotkanie informacyjne

Poniedziałek, 05. Marzec 2012 10:40

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów spotkanieinformacyjne oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Zakończył się nabór uczestników projektu „Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro!”.  W projekcie weźmie udział 6 kobiet i 4 mężczyzn z powiatu człuchowskiego.

W zeszły piątek (2 marca) wszyscy uczestnicy spotkali się z pracownikami PCPR w Człuchowie w celu omówienia wszystkich szczegółów związanych z udziałem w projekcie, m.in. dojazd na zajęcia, plan zajęć na bieżący miesiąc.

W tym tygodniu każdy z uczestników ma indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, na których zostaną określone jego predyspozycje zawodowe i dalsza ścieżka rozwoju zawodowego. W przyszły tygodniu natomiast rozpoczną się pierwsze zajęcia. Będą to warsztaty psychologiczne i zajęcia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.

{gallery}spotkanieinformacyjne{/gallery}

 
Środa, 04. Styczeń 2012 09:10

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie ogłasza

nabór uczestników/czek projektu pn. „Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro!”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt jest skierowany do osób:

 • w wieku 17 – 25 lat
 • z powiatu człuchowskiego
 • przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej


Uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniach, które pomogą im
poznać swoje predyspozycje zawodowe,
wejść na rynek pracy i  zdobyć nowe kompetencje.

 

Planowane szkolenia i formy doradztwa:

 • warsztaty psychologiczne
 • szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
 • konsultacje z doradcą zawodowym
 • poradnictwo prawne
 • kursy zawodowe
 • kurs języka obcego
 • kurs obsługi komputera
 • kurs prawa jazdy kat. B
 • zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształceniaUczestnicy mają zapewnione materiały szkoleniowe, a osoby spoza Człuchowa - dojazd na zajęcia.

Zajęcia będą odbywać się od marca do listopada w godzinach popołudniowych.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.


Więcej informacji w PCPR w pokoju nr 6.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnia >>

Strona 1 z 2

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information