"Człowiek najleprza inwestycja"

Najnowsze artykuły

5 czerwca 2015 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie

Email
Artykuł - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Poniedziałek, 01. Czerwiec 2015 12:41

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Człuchowie
z dnia 29 maja 2015 rokuw sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie

Na podstawie art.130 §  2 Kodeksu pracy, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się dzień 5 czerwca 2015 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie, w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym czerwiec 2015 r. ze względu           na święto „ Wniebowzięcie NMP” w dniu 15 sierpnia 2015 r. przypadające w innym dniu niż niedziela.

§2. Poinformowanie petentów o postanowieniu, o którym mowa w  § 1, nastąpi poprzez:

1) wywieszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń i w miejscach widocznych budynku PCPR,

2) podanie do wiadomości na stronie PCPR w Człuchowie

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Zakończenie projektu „Schematom STOP!”

Email
Artykuł - "Schematom STOP!"
Środa, 01. Kwiecień 2015 11:21

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów schematom_stop_koniec oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Zakończenie projektu „Schematom STOP!”
Dobiega już koniec realizacji projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż". Działania w ostatnim kwartale przebiegały bardzo prężnie i skupione były na jak najlepszej realizacji zaplanowanych zadań. Do końca  stycznia trwały prace z rodzinami uczestniczącymi w pilotażu. Odbyły się ostatnie zajęcia z języków obcych, a także zajęcia integrujące dzieci i rodziców, rodziny zakończyły również wyjścia na basen. Swoje spotkania z rodzinami zakończyli także członkowie Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej.
Podczas całego okresu trwania projektu „Schematom STOP!...” wypracowywano i testowano nowe metody aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, dążono do zwiększenia samodzielności i decyzyjności rodzin uczestniczących w pilotażu, zacieśnienia więzi rodzinnych, doskonalenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, a także poprawy sytuacji rodzin na rynku pracy.
W ostatnim okresie intensywnie trwały działania Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę i Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej, którzy zakończyli pracę nad zaktualizowaniem i wydaniem Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy (PZKW) oraz  Rodzinnego Programu Aktywizacji Zawodowej, Pomocy i Integracji Społecznej (MGI). Obie grupy sporządziły także i przekazały do Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Karty dobrych praktyk dot. współpracy Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej i Instytucji Rynku Pracy (PZKW), a także w zakresie pracy z rodzinami wielodzietnymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym (MGI).
Z inicjatywy Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę został wydany Informator
o instytucjach pomocowych w powiecie człuchowskim. Informator ma służyć osobom szukającym pomocy w różnego rodzaju organizacjach, stowarzyszeniach oraz instytucjach
i został rozdysponowany we wszystkich Ośrodkach Pomocy Społecznej i Instytucjach Rynku Pracy na terenie całego powiatu człuchowskiego.
Poniżej przedstawiamy zdjęcie z ostatniego wspólnego spotkania członków MGI i PZKW:

{gallery}schematom_stop_koniec{/gallery}

 

Realizacja projektu : „Schematom STOP!”

Email
Artykuł - "Schematom STOP!"
Środa, 17. Grudzień 2014 10:26

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów kurs_krawiectwa oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Ostatnie tygodnie projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż" przebiegają bardzo intensywnie. Z powodzeniem zakończono realizację kursów zawodowych m.in. operator wózków widłowych, krawcowa, opiekunka osób starszych,  prawo jazdy kat. B. Kilkoro uczestników pilatażu rozpoczęło w październiku nowe kursy tj.  kurs języków obcych oraz  kurs spawacza. Kurs języków obcych, który odbywa się w Centrum dla Rodzin, mieszczącym się w PCPR w Człuchowie, został podzielony na dwie grupy:  pierwsza to uczestnicy, którzy przygotowują się do matury z języka angielskiego, natomiast druga grupa to osoby uczące się języka niemieckiego w celu łatwiejszego podjęcia pracy za granicą.
Również intensywnie trwają prace dwóch grup - Powiatowego Zespołu Koordynującego Współprace i Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej, którzy kończą pracę nad Informatorem o instytucjach pomocowych w powiecie (PZKW) oraz nad Rodzinnym Programem Aktywizacji (MGI).
W Centrum dla Rodzin odbyły się także trzy spotkania pn. Profilaktyka zdrowia. Rodziny miały możliwość spotkania się z lekarzami specjalistami, gdzie można było swobodnie podjąć dyskusję z lekarzami oraz wysłuchać ich porad. Tematyką pierwszego spotkania były porady lekarskie dotyczące chorób rodziny tj. cukrzyca, choroby serca, nadciśnienie, profilaktyka raka, pierwsza pomoc w domu np. omdlenia, zachłyśnięcia. Kolejne spotkanie odbyło sie z lekarzem pediatrą i ginekologiem. Udzielono wielu cennych informacji na temat chorób wieku dziecięcego, przeziębień, leków dla dzieci, higieny, antykoncepcji i ciąży. Na ostatnie spotkanie zaproszono dietetyka oraz pracownika sanepidu, którzy poprowadzili ciekawą dyskusję na temat promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień oraz udzielili porad dotyczących żywienia dzieci w wieku szkolnym i otyłości u dzieci. Spotkania pn. Profilaktyka zdrowia cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony uczestników pilotażu.

W listopadzie odbyło się drugie spotkanie dla rodzin pt. "Ludzie z pasją" Tematyką spotkania było przedstawienie wyrobów z witek brzozowych – jak powstają wyroby oraz ich prezentacja.

Rodziny uczestniczące w pilotażu odbyły jednodniową wycieczkę integracyjno-edukacyjną do Szymbarku pn. "Poznajemy Kaszuby". W trakcie wycieczki rodziny miały okazję wziąć udział w tradycyjnym wypieku chleba oraz zobaczyć atrakcje dostępne na terenie Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku t.j. Muzeum Gospodarstwa Domowego, ponad 240 letni Dom Sybiraka, najdłuższą deskę świata, największy koncertujący fortepian świata oraz "Dom do Góry Nogami". Dużą atrakcją w czasie wycieczki był także przejazd wozami drabiniastymi na Wieżę Widokową im. Jana Pawła II na Wieżycy.
Poniżej prezentujemy zdjęcia z realizacji pilotażu:

{gallery}kurs_krawiectwa{/gallery}

Kurs krawiectwa

{gallery}spotkanie_ludzie_z_pasja{/gallery}

Spotkanie: ludzie z pasją

{gallery}profilaktyka_zdrowia{/gallery}

Profilaktyka zdrowia

{gallery}szymbark{/gallery}

Szymbark

 

Realizacja projektu „Schematom STOP!”

Email
Artykuł - "Schematom STOP!"
Poniedziałek, 15. Wrzesień 2014 12:43

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów barman_kelner oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Mija dziewiąty miesiąc realizacji projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. Obecnie praca dwóch grup  (Powiatowego Zespołu Koordynującego Współprace oraz Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej) pracujących nad realizacją pilotażu  jest już mocno zaawansowana.  PZKW pracuje nad polepszeniem współpracy międzyinstytucjonalnej w powiecie człuchowskim, natomiast MGI wypracowała i testuje nowe metody pracy z rodziną wielodzietną.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie powstało Centrum dla Rodzin – miejsce spotkań rodzin uczestniczących w pilotażu, miejsce odpowiednie do spotkań integracyjnych, do korzystania z różnego rodzaju poradnictwa, do organizacji szkoleń itp.

Udało nam się zrealizować wiele działań związanych z pracą z rodzinami wielodzietnymi. Praca ta odbywa się na wielu płaszczyznach: zawodowej, społecznej, kulturalnej itp.

Zakończyliśmy już realizację niektórych szkoleń (kucharz, barman-kelner, prawo jazdy kat. C, szkolenie dot. poszukiwania pracy). Uczestnicy pilotażu biorą obecnie udział w kursach zawodowych (m. in. pilarz-drwal, aranżacja wnętrz, operator wózków widłowych).  Jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się kursy opiekunki dziecięcej i opiekunki osób starszych oraz kurs krawcowej.

W każdej rodzinie uczestniczącej w pilotażu przynajmniej jedna osoba bierze udział w kursie mającym na celu podwyższenie kompetencji zawodowych lub zdobycie zupełnie nowych kwalifikacji.

Oprócz tego typu szkoleń rodziny korzystają  z basenu w Człuchowie, organizują samodzielnie wyjazdy rodzinne.  Wszystkie rodziny wzięły też udział w 2-dniowym wyjeździe integracyjnym do Funki połączonym z warsztatami psychologicznymi z zakresu asertywności, radzenia sobie ze stresem, gospodarowania budżetem itp.

Zapewniliśmy też rodzinom możliwość skorzystania z wsparcia psychologa, pedagoga i prawnika. Specjaliści ci udzielają poradnictwa w miejscu zamieszkania rodziny oraz w Centrum dla Rodzin.

W ubiegłym tygodniu w Centrum dla Rodzin odbyło się spotkanie dla rodzin pt. „Ludzie z pasją”, na które zaprosiliśmy przedstawicieli Komturii Człuchowskiej, aby opowiedzieli o swojej działalności. W niedalekiej przyszłości planujemy jeszcze jedno tego typu spotkanie. Celem tych spotkań jest  pokazanie rodzinom możliwości ciekawego spędzania wolnego czasu i rozbudzenie zainteresowań.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z działań pilotażowych.

{gallery}barman_kelner{/gallery}

Kurs barman kelner

{gallery}Ludzie_z_pasja{/gallery}

Ludzie z pasją

{gallery}funka{/gallery}

Wyjazd do Funki

 

Zasady wydawania kart parkingowych

Email
Artykuł - Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności
Poniedziałek, 07. Lipiec 2014 10:39

I. Informacje ogólne

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

 

Więcej…
 

Dzień rodzicielstwa zastępczego

Email
Artykuł - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Poniedziałek, 09. Czerwiec 2014 09:26

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 01_dzien_rodzicielstwa_zastepczego oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

W miniony piątek (30.05.2014r.) rodziny zastępcze po raz drugi spotkały się z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowanego przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie. Na szczęście pogoda nam dopisała i dlatego mogliśmy bawić się na boiskach przy szkole zawodowej w Człuchowie. Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego rozpoczęły się o godzinie 16.00 od części oficjalnej. Kierownik PCPR, pan Jerzy Górny,  powitał wszystkich gości, podziękował sponsorom, dzięki którym  to spotkanie mogło się odbyć i przedstawił plan zabaw.

{gallery}01_dzien_rodzicielstwa_zastepczego{/gallery}

Zaraz potem na boisko wbiegły dzieci i rozpoczęły się zabawy sportowe. Zawody prowadziła pani Krystyna Kassner z pomocą dwóch nauczycieli wf: Igora i Roberta Sokół. Mini-sztafeta, bieg z hula-hop, przechodzenie przez tunel i hokej-slalom to tylko niektóre konkurencje przygotowane dla dzieci.

{gallery}02_dzien_rodzicielstwa_zastepczego{/gallery}

W międzyczasie rodzice i pozostałe dzieci dostali balony, które mieli pomalować w dowolny sposób. Z kolei na sąsiednim boisku odbył się mecz tenisa.

{gallery}03_dzien_rodzicielstwa_zastepczego{/gallery}

Zabawy z piłeczkami tenisowymi bardzo spodobały się również małym dzieciom.

{gallery}04_dzien_rodzicielstwa_zastepczego{/gallery}

Gry i zabawy były kilkakrotnie przerywane występami wokalnymi trzech uczennic  szkoły podstawowej: Marianny Ekert, Klaudii Urban i Martyny Muszyńskiej.

{gallery}05_dzien_rodzicielstwa_zastepczego{/gallery}

To nie były jednak wszystkie atrakcje przygotowane na ten dzień. Dzieci, które chciały odpocząć od biegania po boisku mogły zasiąść na specjalnym krzesełku dla odważnych, gdzie nasza koleżanka, pani Agnieszka Błanek, malowała twarze. Chętnych nie brakowało. Mało tego, pani Agnieszce przez cały czas towarzyszyła grupa uważnych obserwatorów.

{gallery}06_dzien_rodzicielstwa_zastepczego{/gallery}

Malowidła Pani Agnieszki chyba zainspirowały dzieci…

{gallery}07_dzien_rodzicielstwa_zastepczego{/gallery}

W zabawach wzięli udział również dorośli.

{gallery}08_dzien_rodzicielstwa_zastepczego{/gallery}

Ostatnią konkurencją był quiz dla rodzin.

{gallery}09_dzien_rodzicielstwa_zastepczego{/gallery}

W końcu przyszedł czas na to, na co czekały wszystkie dzieci – nagrody. Rozstrzygnęliśmy też konkurs plastyczny pt. „Moje wymarzone wakacje”. Nikt nie odszedł z pustymi rękami.

{gallery}10_dzien_rodzicielstwa_zastepczego{/gallery}

Dochodziła już godzina siódma, dlatego trzeba było powoli kończyć nasze spotkanie. Jednak nie mogliśmy pominąć ostatniego punktu programu, czyli wspólnego posiłku. Gorąca zupa należała się nam wszystkim.

{gallery}11_dzien_rodzicielstwa_zastepczego{/gallery}

Jednym słowem – było wesoło.

Dziękujemy wszystkim, którzy  pomogli nam zorganizować ten dzień:

SPONSORZY PIKNIKU RODZINNEGO 2014R:

 1. Bogdan Sierant
 2. Andrzej Nadobny
 3. Grzegorz Brodziak
 4. Janusz Machoń
 5. J.L. Szczepańscy, M.Z. Szczepańscy
 6. Marcin Briegmann
 7. Robert Żak
 8. H.K. Mirek
 9. Stanisław Borzyszkowski
 10. Franciszek Fudala
 11. Zdzisław Staszków
 12. Piotr Staszków
 13. Teresa Puszcz,
 14. Jan Jarosz
 15. Ryszard Szybajło
 16. Grażyna Radziemska
 17. Henryk Grabowski

Osoby, które pomogły przygotować piknik:

 1. Krystyna Kassner
 2. Robert Sokół
 3. Igor Sokół
 4. Adam Bondarenko
 5. Andrzej Piworowicz
 6. Stanisław Fąs
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Strona 8 z 17

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information