"Człowiek najleprza inwestycja"

Prowadzone kursy w 2012r.

Skierowanie na zajęcia szkolne

Piątek, 10. Sierpień 2012 12:41

Jedna osoba uczestnicząca w projekcie zostanie skierowana na zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym. Zajęcia te będą sfinansowane w ramach udziału w projekcie.

 

Kursy zawodowe

Piątek, 10. Sierpień 2012 12:40

Każdy uczestnik projektu weźmie udział w jednym kursie zawodowym wskazanym przez doradcę zawodowego, dzięki czemu zdobędzie nowe kwalifikacje i będzie mógł poszerzyć swój zakres poszukiwania zatrudnienia. W 2012 r.  będą prowadzone kursy: sprzedawca oraz technik prac biurowych.

sprzedawca z obsługą kas fiskalnych – zakres tematyczny

Wiadomości wstępne – 7 godz.
Prawa i obowiązki pracownika
Podstawowe akty prawne – kodeks pracy
Etyka zawodu sprzedawcy
Rozwój zawodowy
Podejmowanie działalności gospodarczej

Organizacja i socjotechniki sprzedaży – 10,5 godz.

Budowanie pozytywnego wizerunku firmy

 • Cechy dobrego sprzedawcy
 • Warunki sukcesu w sprzedaży
 • Najczęściej popełniane błędy
 • Cele sprzedaży a cel zadowolonego klienta
 • Nowoczesna filozofia sprzedaży

Trening autoprezentacji

 • Czym jest autoprezentacja
 • Kontrolowanie własnej postawy, motywacja sprzedawcy, ekspresja ciała
 • Sposoby kontrolowania wrażeń odbiorcy: pierwsze wrażenie, powitanie, mowa ciała, kontakt wzrokowy, ubiór

Psychologia obsługi klienta

 • Aktywne słuchanie
 • Język sprzedawcy
 • Przestrzeń w komunikacji
 • Bariery komunikacyjne

Zasady prowadzenia rozmowy z klientem

 • Budowanie kontaktu i identyfikacja potrzeb klienta
 • Interesy i stanowiska w rozmowach handlowych
 • Argumentacja cenowa
 • Radzenie sobie z wątpliwościami klientów
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresowych

Socjotechniki sprzedaży

 • Kroki wiodące do sprzedaży
 • Etapy aktywnej sprzedaży
 • Typowe gry handlowe
 • Metody odpierania zarzutów
 • Obrona przed presją i manipulacją

Promocja – 3,5 godz.

 • Zasady i cele marketingu
 • Skuteczny marketing
 • Techniki ekspresji
 • Dekorowanie wnętrza sklepu i okna wystawowego

Obsługa  kasy fiskalnej - 34 godz.

Informacje ogólne
Wymiana rolki papieru i taśmy barwiącej
Operacje w trybie „PRG”
Operacje w trybie „REG”
Praca w trybie „X” i „Z”

 • Raporty dzienne i narastające
 • Raporty kodów
 • Raporty obrotów
 • Raporty fiskalne

Urządzenia dodatkowe wspierające pracę kasjera
Kasa fiskalna w połączeniu z komputerowym programem obsługi sprzedaży

technik obsługi biura – zakres tematyczny

Organizacja pracy biurowej – 34 godz.

Podstawy działania biura
Wyposażenie i urządzenia techniki biurowej
Schemat organizacyjny
Zadania sekretariatu

 • Współpraca z szefem i organizowanie pracy szefa
 • Przyjmowanie interesantów
 • Przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych
 • Inne prace wykonywane w sekretariacie

Organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie  korespondencji
Ewidencjowanie, archiwizacja dokumentów
Korespondencja biurowa
Dokumentacja handlowa, faktury vat, rachunki
Klasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt
Techniki sporządzania różnych dokumentów biurowych
Rozliczanie podróży służbowej

Organizacja i zarządzanie – 24 godz.

Zarządzanie czasem
Kierowanie pracą zespołową, style kierowania ludźmi
Znaczenie sprawnej organizacji
Zasady podziału pracy
Metody planowania i prowadzenia sekretariatu

Kultura – 3,5 godz.

Zasady asertywności
Savoir – vivre w usługach firmy

 • Ustalanie hierarchii osób
 • Pozdrawianie i witanie
 • Przedstawianie i tytułowanie

Rozmowy telefoniczne w biurze
Przyjmowanie interesantów
Profesjonalne podejście do klienta
Umiejętność właściwego zachowania w różnych miejscach i sytuacjach

Zagadnienia prawne – 3,5 godz.

Podstawowe zasady prawa pracy
Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
Czas pracy
Obowiązki pracownika i pracodawcy

 

Kurs obsługi komputera

Piątek, 10. Sierpień 2012 12:37

W ramach 40-godzinnego kursu obsługi komputera uczestnicy poznają  trzy podstawowe typy programów, które służą do edycji tekstu, obliczeń oraz tworzenia grafiki komputerowej. Dzięki tym zajęciom zwiększą się kompetencje zawodowe uczestników, a tym samym ich szanse na znalezienie zatrudnienia.

PROGRAM ZAJĘĆ

 1. Podstawy procesorów tekstu. Tworzenie i zapis nowych dokumentów. Druk gotowego dokumentu. Podstawy formatowania tekstu za pomocą programów komputerowych.
 2. Edycja i tworzenie dokumentów tekstowych. Właściwości krojów czcionek, akapitów oraz dokumentów.
 3. Tworzenie własnych dokumentów.
 4. Arkusze kalkulacyjne.
 5. Tworzenie prostych arkuszy kalkulacyjnych i wykresów.
 6. Grafika komputerowa. Wprowadzenie.
 7. Programy graficzne, funkcje i możliwości.
 8. Grafika wektorowa, podstawy edycji i tworzenia grafik komputerowych.
 9. Grafika bitmapowa. Obróbka zdjęć za pomocą programów graficznych.
 10. Tworzenie własnych projektów graficznych.
 

Wyjazdy do firm/zakładów pracy

Środa, 13. Czerwiec 2012 08:35

Zaplanowane na 2012 rok dwa wyjazdy do zakładów pracy odbędą się w ramach uzupełnienia teoretycznej wiedzy zdobytej na szkoleniu z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Uczestnicy projektu odwiedzą jeden zakład pracy w Toruniu lub Trójmieście oraz wybrane zakłady znajdujące się na terenie powiatu człuchowskiego, w tym również zakłady zatrudniające osoby niepełnosprawne.

W czasie obu wyjazdów uczestnicy będą mieli możliwość zobaczenia stanowisk pracy pracowników fizycznych, warunki pracy w zakładach produkcyjnych i biurach. Poza tym zapoznają się z procesem rekrutacji, wymaganiami dla ubiegających się o pracę i zakresem obowiązków na różnych stanowiskach pracy oraz z zakresem działalności Urzędu Pracy w Człuchowie.

 

Kurs prawa jazdy kat. B

Wtorek, 27. Marzec 2012 09:01

Kurs prawa jazdy obejmuje 60 godzin zajęć. Jego celem jest zwiększenie szans uczestników na rynku pracy. W tym roku, tak samo, jak w poprzednim, kurs prowadzi Ośrodek Kształcenia Kierowców Andrzeja Pałosza w Człuchowie.

 

Kurs języka obcego

Wtorek, 27. Marzec 2012 08:59

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 2012.kursy.jezyk.obcy oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

W ramach projektu jest prowadzony kurs języka niemieckiego i angielskiego. Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych. Uczestnicy są przydzieleni do odpowiedniej grupy na podstawie wyników konsultacji z doradcą zawodowym. W tym roku kurs języka angielskiego będzie prowadzony na poziomie podstawowym, a kurs języka niemieckiego – na poziomie średniozaawansowanym. Ponieważ zajęcia maja trwać tylko trzy miesiące, nauka będzie przebiegać bardzo intensywnie, od 4 do 8 godzin w tygodniu.

{gallery}2012.kursy.jezyk.obcy{/gallery}

 

Warsztaty psychologiczne

Czwartek, 01. Marzec 2012 09:36

Celem warsztatów psychologicznych jest kształtowanie umiejętności, które pomogą uczestnikom radzić sobie w życiu zawodowym i prywatnym.

Na zajęciach uczestnicy poznają swoje mocne i słabe strony, a także zasady prawidłowej komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów interpersonalnych. Poza tym uczestnicy przejdą trening radzenia sobie ze złością i stresem. Pomoże to zwiększyć ich samoocenę i asertywność. Dodatkowo omówione będą kwestie dotyczące uzależnień i współuzależnienia.

Warsztaty, w wymiarze 35 godzin, prowadzi wykwalifikowany psycholog.

PROGRAM ZAJĘĆ

1. Zajęcia integracyjne 3,5 h

 • gry i zabawy integracyjne

2. Komunikacja 3,5 h

 • definicja komunikacji
 • model komunikacji
 • formy komunikacji
 • zasady konstruktywnej komunikacji
 • błędy w komunikowaniu się
 • podstawy dobrej komunikacji
 • stereotypy

3. Asertywność, 7 h

 • definicja asertywności
 • style komunikacji
 • strategie asertywne
 • asertywne zachowania w przypadku krytyki
 • wyrażanie uczuć pozytywnych vs. negatywnych

4. Samoocena 3,5 h

 • definicja samooceny
 • źródła informacji o samym sobie
 • autoprezentacja

5. Radzenie sobie ze stresem 3,5 h

 • definicja stresu
 • oznaki stresu
 • stres a zachowanie
 • sposoby radzenia sobie ze stresem
 • osiąganie celów życiowych

6. Rozwiązywanie konfliktów 3,5 h

 • definicja konfliktu
 • źródła konfliktów
 • strategie funkcjonowania w warunkach konfliktu
 • metody rozwiązywania konfliktów

7. Agresja 3,5 h

 • definicja agresji
 • różnice między agresją a przemocą
 • przyczyny i skutki agresj
 • źródła agresji
 • autoagresja

8. Uzależnienia 7 h

 • definicja uzależnienia
 • podstawowe wiadomości o środkach uzależniających
 • sygnały ostrzegawcze nadużywania
 • współuzależnienie
 • sztuka odmawiania
 • zdrowy styl życia
 

Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy

Czwartek, 01. Marzec 2012 09:34

Głównym celem szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy jest zaznajomienie uczestników z rynkiem pracy.

Na zajęciach uczestnicy przeanalizują cały proces szukania i ubiegania się o pracę – od wyszukiwania ofert pracy, poprzez rozmowę kwalifikacyjną, do podpisania umowy. Ponadto omówione będą zagadnienia związane z zakładaniem własnej działalności, sytuacją na rynku pracy oraz wyborem przyszłego zawodu.

Szkolenie, w wymiarze 36 godzin, poprowadzi 2 doradców zawodowych.

Program szkolenia:

 1. Integracja grupy i prezentacja programu szkoleniowego
 2. Umiejętności i możliwości
 3. Bilans umiejętności i możliwości
 4. Rynek pracy. Prawa i obowiązki osób bezrobotnych
 5. Przedsiębiorczość - pomysł na własna firmę
 6. Metody poszukiwania pracy
 7. Dokumenty aplikacyjne
 8. Rozmowa kwalifikacyjna
 9. Asertywność w poszukiwaniu pracy
 10. Mój plan działania podczas poszukiwania pracy
 

Poradnictwo prawne

Email
Czwartek, 01. Marzec 2012 09:33

W ramach projektu pn. „Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro” uczestnikom zapewniono możliwość skorzystania z poradnictwa i konsultacji z prawnikiem. Uczestnicy mogą z nich korzystać nieodpłatnie wg własnych potrzeb.

Celem tych konsultacji jest pomoc w rozwiązywaniu problemów zarówno prywatnych, jak i  tych dotyczących podjęcia pracy.

 

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

Czwartek, 01. Marzec 2012 09:32

Każdy uczestnik projektu spotka się indywidualnie z doradcą zawodowym w celu

ustalenia swoich predyspozycji zawodowych oraz dalszej ścieżki rozwoju zawodowego

Na podstawie wyników tych konsultacji uczestnicy będą zapisani na poszczególne kursy realizowane w ramach projektu. Doradca wskaże też kurs zawodowy zgodny z predyspozycjami każdego uczestnika.

Na konsultacje przeznaczono 20 godzin, tj. po 2 godziny na każdego uczestnika.

 


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information