"Człowiek najleprza inwestycja"

Prowadzone kursy w 2011r.

Wyjazdy

W ramach projektu odbędą się dwa jednodniowe wyjazdy:

 • do Torunia lub Gdańska,
 • w powiecie człuchowskim.

Podczas obu wyjazdów uczestnicy odwiedzą wybrane firmy, zakłady produkcyjne oraz instytucje. Celem tych wyjazdów jest  przyjrzenie się  „z bliska” pracy na niektórych stanowiskach. Uczestnicy zapoznają się z obowiązkami poszczególnych pracowników, wymaganiami, jakie trzeba spełnić, aby pracować na danym stanowisku. Poza tym będą mieli możliwość zdobycia informacji nt. możliwości odbywania stażu, praktyk itp.

Uczestnicy będą mieli zapewniony transport oraz wyżywienie.

 

Warsztaty psychologiczne

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów materialy_szkoleniowe_psycholog_daradca oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Warsztaty psychologiczne mają na celu kształtowanie poszczególnych umiejętności przydatnych w życiu prywatnym i zawodowym. Ich zadaniem jest lepsze poznanie siebie, swych słabości oraz mocnych stron. Ponadto, nabycie umiejętności prawidłowej komunikacji interpersonalnej, asertywności oraz rozwiązywania konfliktów w kontakcie z drugim człowiekiem. Uczestnicy zapoznają się również z problematyką stresu codziennego oraz jego wpływem na funkcjonowanie. Przedstawione zostaną społeczne i psychologiczne przyczyny przemocy w relacjach międzyludzkich oraz pomoc w zrozumieniu zjawiska i omówienie dostępnych strategii zapobiegających i zaradczych. Na koniec dostarczona będzie wiedza o środkach odurzających, ich podziale i działaniu na ustrój człowieka.

Warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi - ćwiczenia, zadania, dyskusje, burza mózgów, mini wykłady, analiza i wymiana doświadczeń, analiza przypadków, dyskusje, praca w małych grupach oraz prezentacje.

Program zajęć w wymiarze 32 godzin obejmuje następujące tematy:

 1. Zajęcia integracyjne 3h
 2. Komunikacja 3h
 3. Asertywność, cz. I 3h
 4. Asertywność, cz. II 3h
 5. Samoocena 3h
 6. Stres 3h
 7. Rozwiązywanie konfliktów 3h
 8. Agresja (w tym trening radzenia sobie ze złością) cz. I 3h
 9. Agresja (w tym trening radzenia sobie ze złością) cz. II 3h
 10. Uzależnienia, cz. I 3h
 11. Uzależnienia, cz. II 2h

Materiały szkoleniowe

{gallery}materialy_szkoleniowe_psycholog_daradca{/gallery}

 

Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów materialy_szkoleniowe_psycholog_daradca oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Podczas szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy uczestnicy

 • zapoznają się z obecnymi tendencjami na rynku pracy,
 • poznają swoje mocne i słabe strony, co ułatwi im wybór zawodu.

Poza tym

 • dowiedzą się, gdzie można znaleźć oferty pracy,
 • nauczą się pisać dokumenty aplikacyjne (cv, list motywacyjny)
 • zapoznają się z przebiegiem rozmowy kwalifikacyjnej,
 • dowiedzą się jak zakładać własną działalność,
 • zapoznają się z rodzajami umów, jakie są zawierane między pracodawcą a pracownikiem.

Zajęcia te przygotują uczestników do wejścia na rynek pracy. Wraz z wiedzą dot. rynku pracy i poszukiwania zatrudnienia zwiększy się ich pewność siebie w tym zakresie oraz szansa na zaistnienie w życiu zawodowym.

Na szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy przeznaczono 32 godziny. Zajęcia są prowadzone przez dwóch wykwalifikowanych doradców zawodowych.

 

PROGRAM   ZAJĘĆ

UMIEJĘTNOŚCI

 1. Moje mocne strony.
 2. Badanie zainteresowań zawodowych – moje zainteresowania i skłonności.
 3. Mój temperament a przyszły zawód.
 4. Czym kierować si1)ę wybierając przyszły zawód?
 5. Kwestionariusz predyspozycji zawodowych.

BILANS POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI I MOŻLIWOŚCI

 1. Moje predyspozycje zawodowe.
 2. Typy osobowości zawodowej.
 3. Umiejętności uniwersalne.
 4. Bilans posiadanych umiejętności i predyspozycji zawodowych – moje mocne strony, moje słabe strony, posiadane szanse zagrożenia.

RYNEK PRACY

 1. Czym jest rynek pracy?
 2. Czynniki warunkujące zmiany na rynku pracy.
 3. Idealny kandydat do pracy.
 4. Zawody przyszłości i przeszłości.
 5. Pracodawcy i oferty pracy na lokalnym rynku pracy.
 6. Sytuacja na lokalnym rynku pracy.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ- POMYSŁ NA WŁASNĄ FIRMĘ

 1. Cechy charakteru i osobowości osób przedsiębiorczych.
 2. Moja firma. Plusy i minusy prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Etapy rejestracji działalności gospodarczej.
 4. Czy jestem osobą przedsiębiorczą? – testy samooceny.
 5. Poszukujemy niszy rynkowej (analiza rynku).
 6. Analiza SWOT proponowanych form działalności gospodarczej .

METODY POSZUKIWANIA PRACY

 1. Czynniki warunkujące sukces w poszukiwaniu pracy.
 2. Znajdowanie ofert pracy.
 3. Konstruowanie własnych ofert.

DOKUMENTY APLIKACYJNE

 1. Rola życiorysu i listu motywacyjnego w poszukiwaniu pracy.
 2. Zasady pisania życiorysu i listu motywacyjnego.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 1. Cel rozmowy.
 2. Nie daj się zaskoczyć – odpowiedzi na pytania, które mogą pojawić się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Próbne rozmowy kwalifikacyjne. Praktyczne wskazówki.

ASERTWNOŚĆ W POSZUKIWANIU PRACY

 1. Asertywność – prawa asertywności.
 2. Asertywność w kontaktach społecznych.

MÓJ PLAN DZIAŁANIA

 1. Planowanie działań podczas poszukiwania pracy.
 2. Strategie pokonywania barier w realizacji planów.

NOWA PRACA

 1. Rodzaje umów i rozwój zawodowy.

Materiały szkoleniowe

{gallery}materialy_szkoleniowe_psycholog_daradca{/gallery}

 

Konsultacje z prawnikiem

W ramach projektu pn. „Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro” uczestnikom zapewniono możliwość skorzystania z poradnictwa i konsultacji z prawnikiem. Uczestnicy mogą z nich korzystać nieodpłatnie wg własnych potrzeb.  Celem tych konsultacji jest pomoc w rozwiązywaniu problemów zarówno prywatnych jak i  tych dotyczących podjęcia pracy.

 

Kurs sprzedawcy z obsługa kas fiskalnych

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów materialy_szkoleniowe_kursy_zawodowe oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Celem kursu sprzedawcy z obsługa kas fiskalnych jest zwiększenie kompetencji uczestników, które pomogą im w znalezieniu zatrudnienia.  W tym kursie uczestniczą osoby, których predyspozycje zawodowe, określone podczas konsultacji z doradcą zawodowym, pasują do tego typu umiejętności i zawodów. Kurs w wymiarze 90 godzin obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne.

Kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej

 

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I. Prawo Pracy. Zawód sprzedawca

 1. Podstawowe akty prawne - kodeks pracy
 2. Prawo i obowiązki pracownika
 3. Etyka zawodu sprzedawcy
 4. Rozwój zawodowy
 5. Podejmowanie działalności gospodarczej
  • etapy zakładania działalności gospodarczej
  • wszystko o biznes planie

Moduł II. BHP

 1. Podstawowe przepisy BHP
 2. BHP na stanowisku pracy
 3. Ochrona przeciwpożarowa
 4. Sprzęt ppoż. i jego obsługa
 5. Postępowanie w razie pożaru
 6. Wypadki przy pracy
 7. Pierwsza pomoc przedlekarska

Moduł III. Higiena żywności

 1. Podstawowe zagadnienia higieny przy pracy z żywnością
 2. Podstawowe zasady znakowania żywności
 3. Przechowywanie żywności
 4. Pakowanie mięsa, wędlin i nabiału sprzedawanego na wagę
 5. Wewnętrzna kontrola jakości art. spożywczych

Moduł IV. Organizacja i socjotechnika sprzedaży

 1. Budowanie pozytywnego wizerunku firmy
  • cechy dobrego sprzedawcy
  • warunki sukcesu w sprzedaży
  • najczęściej popełniane błędy
  • cele sprzedaży a cel zadowolonego klienta
  • nowoczesna filozofia sprzedaży
 2. Trening autoprezentacji
  • czum jest autoprezentacja
  • kontrolowanie własnej postawy, motywacja sprzedawcy, ekspresja ciała
  • sposoby kontrolowania wrażeń odbiorcy: pierwsze wrażenie, powitanie, mowa ciała kontakt wzrokowy, ubiór
 3. Psychologia obsługi klienta
  • umiejętność aktywnego słuchania (odzwierciedlanie, parafrazowanie)
  • umiejętność mówienia, język i słownik sprzedawcy, dopytywanie itp.)
  • wykorzystanie przestrzeni w komunikacji
  • bariery komunikacyjne
  • schematy ludzkiej komunikacji
 4. Zasady prowadzenia bezpośredniej rozmowy z klientem
  • budowanie kontaktu oraz identyfikacja potrzeb klienta
  • interesy i stanowiska w rozmowach handlowych
  • argumentacja cenowa
  • radzenie sobie z wątpliwościami klientów
  • radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresowych
 5. Socjotechnika sprzedaży
  • kroki wiodące do sprzedaży
  • etapy aktywnej sprzedaży
  • typowe gry handlowe
  • metody odpierania zarzutów
  • obrona przed presją i manipulacją
Moduł V. Promocja
 1. Zasady i cele marketingu
 2. Skuteczny marketing
 3. Techniki ekspresji
 4. Jak wyodrębnić stoiska w dużych klepach
 5. Jak uatrakcyjnić ekspozycje na półkach
 6. Okno wystawowe
Moduł VI. Obsługa kasy fiskalnej
 1. Podstawy obsługi kasy fiskalnej
 2. Wymiana rolki papieru i taśmy barwiącej
 3. Programowanie kasy fiskalnej
 4. Operacje w trybie „PRG" i „REG"
 5. Praca w trybie „X" i „Z"
  • raporty dzienne i narastające
  • raporty kodów
  • raporty obrotów
  • raporty fiskalne
 6. Urządzenia dodatkowe wspierające pracę kasjera
 7. Kasa fiskalna w połączeniu z komputerowym programem obsługi sprzedaży.

Materiały szkoleniowe

{gallery}materialy_szkoleniowe_kursy_zawodowe{/gallery}

 

Kurs prawa jazdy kat. B

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów prawo_jazdy_materialy_szkoleniowe oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Celem kursu prawa jazdy kat. B jest zwiększenie szans uczestników na zdobycie prawa jazdy,  a tym samym na znalezienie zatrudnienia. Poszukiwanie pracy nie będzie się wiązało z dostosowaniem się do komunikacji państwowej. Dojazdy do  pracy znacznie oddalonej od miejsca zamieszkania czy praca zmianowa nie będą stanowiły problemu. Kurs umożliwi  też poszukiwanie pracy, w której jest wymagane posiadanie prawa jazdy kat. B.

Kurs obejmuje 30 godzin zajęć  teoretycznych i 30 godzin zegarowych zajęć praktycznych. Kurs jest prowadzony przez Ośrodek Szkolenia Kierowców Andrzej Pałosz w Człuchowie.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

{gallery}prawo_jazdy_materialy_szkoleniowe{/gallery}

 

Kurs obsługi komputera

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów kurs_komputery oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Kurs obsługi komputera ma na celu zwiększenie kompetencji uczestników, które pomogą im w znalezieniu zatrudnienia , w którym wymagana jest bardziej zaawansowana wiedza dot. obsługi komputera.  W tym kursie uczestniczą osoby, których predyspozycje zawodowe, określone podczas konsultacji z doradcą zawodowym, pasują do tego typu umiejętności i zawodów. Dodatkowo uczestnicy nauczą się tworzyć w komputerze dokumenty aplikacyjne.

Kurs obejmuje 30 godzin zajęć.

Program zajęć

 1. Ogólna obsługa komputera
 2. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
 3. Grafika komputerowa – wprowadzenie (działy grafiki, kolory, obiekty, figury)
 4. Grafika komputerowa – edycja obrazów, edycja i tworzenie krzywych, podstawowe narzędzia programów graficznych
 5. Grafika komputerowa – filtry, maski, retusz fotografii
 6. Grafika komputerowa – przygotowanie do druku i do publikacji w internecie , grafika na stronach WWW, elementy animacji

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

{gallery}kurs_komputery{/gallery}

 

Kurs profesjonalnej obsługi biura

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów materialy_szkoleniowe_kursy_zawodowe oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Celem kursu profesjonalnej obsługi biura jest zwiększenie kompetencji uczestników, które pomogą im w znalezieniu zatrudnienia, np. jako pracownik biurowy,  pracownik sekretariatu itp.  W tym kursie uczestniczą osoby, których predyspozycje zawodowe, określone podczas konsultacji z doradcą zawodowym, pasują do tego typu umiejętności i zawodów. Kurs w wymiarze 90 godzin obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I. Organizacja pracy biurowej

 1. Podstawowy działania biura
 2. Wyposażenie i urządzenia techniki biurowej
  • telefon i faks
  • kserokopiarka
  • niszczarka dokumentów
  • dyktafon i skaner
  • bindownica i laminator
 3. Schemat organizacyjny
 4. Zadania sekretariatu
  • współpraca z szefem i organizowanie pracy szefa
  • przyjmowanie interesantów
  • przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych
  • inne prace wykonywane w sekretariacie
 5. Organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji
 6. Ewidencja, archiwizacja dokumentów
 7. Korespondencja biurowa
 8. Klasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt
 9. Dokumentacja handlowa, faktury VAT, rachunki
 10. Techniki sporządzania różnych dokumentów biurowych
 11. Rozliczanie podróży służbowych

Moduł II. Przepływ informacji w zarządzaniu biurem —-9-godz^

 1. Informacja jako podstawa podjęcia decyzji
 2. Warunki skuteczności informacji
 3. Przekazywanie informacji

Moduł III. Zasady efektywnej komunikacji

 1. Komunikacja jako podstawowy składnik interakcji pomiędzy ludźmi
 2. Umiejętności w zakresie komunikacji
 3. Sprawna komunikacja z klientem, współpracownikami i szefem
 4. Bariery komunikacyjne i sposoby ich likwidowania

Moduł IV. Organizacja i zarządzanie

 1. Zarządzanie czasem
 2. Kierowanie pracą zespołową, style kierowania ludźmi
 3. Znaczenie sprawnej organizacji
 4. Zasady podziału pracy
 5. Określenie i weryfikacja celów działania
 6. Metody planowania i prowadzenia sekretariatu

Moduł V. Kultura

 1. Zasady asertywności
 2. Savoir-vivre w usługach firmy
  • ustalanie hierarchii osób
  • pozdrawianie i witanie
  • przedstawianie i tytułowanie
 3. Rozmowy telefoniczne w biurze
 4. Przyjmowanie interesantów
  • profesjonalne podejście do klienta
  • miejętność właściwego zachowania w różnych miejscach i sytuacjach

Moduł VI. Zagadnienia prawne

 1. Podstawowe zagadnienia prawa pracy
 2. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
 3. Czas pracy
 4. Obowiązki pracownika i pracodawcy

Moduł VII. Przepisy ppoż. i BHP

 1. Podstawowe przepisy BHP
 2. BHP na stanowisku pracy
 3. Ochrona przeciwpożarowa
 4. Sprzęt ppoż. i jego obsługa
 5. Postępowanie w razie pożaru
 6. Wypadki przy pracy
 7. Pierwsza pomoc przedlekarska

Materiały szkoleniowe

{gallery}materialy_szkoleniowe_kursy_zawodowe{/gallery}

 

Kurs języka obcego

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów jezyk_obcy_materialy_szkoleniowe oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Kurs języka obcego obejmuje naukę języka angielskiego i niemieckiego. Na każdy kurs przeznaczono 42 godziny. Uczestnicy są podzieleni na grupy – część z nich uczy się języka angielskiego, część – języka niemieckiego. Poziom kursów jest dostosowany do umiejętności uczestników.  Celem kursu jest zwiększenie umiejętności porozumiewania się w języku obcym,  a co za tym idzie, szans na znalezienie zatrudnienia. Udział w tym kursie pomoże też uczestnikom poprawić ich wyniki w nauce w obecnej szkole, zdobyć lepsze świadectwo ukończenia szkoły lub też otrzymać więcej punktów na egzaminach końcowych.

Kurs jest prowadzony przez Centrum Języków Obcych Euro-Glossa, którego siedziba mieści się w Chojnicach.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

{gallery}jezyk_obcy_materialy_szkoleniowe{/gallery}

 

Konsultacje z doradcą zawodowym

Celem indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym jest:

 • ustalenie predyspozycji zawodowych oraz
 • ustalenie dalszej ścieżki rozwoju zawodowego

wszystkich uczestników projektu.

Na podstawie wyników tych konsultacji uczestnicy są zapisywani na poszczególne kursy realizowane w ramach projektu. Udział w wybranych kursach zwiększy kwalifikacje uczestników, które odpowiadają ich predyspozycjom zawodowym.

Na konsultacje przeznaczono 28 godzin, po 2 godziny na osobę.

 


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information