"Człowiek najleprza inwestycja"

PROJEKT

Projekt pn. „Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro!” jest projektem systemowym, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL:

wyposażenie uczestników w umiejętności i kompetencje, które pozwolą na zaistnienie w życiu społeczno-zawodowym
przygotowanie uczestników do wejścia na rynek pracy
uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych
eliminowanie braków rozwojowych, społecznych i emocjonalnych

UCZESTNICY:


Uczestnikami projektu jest 14 osób, w tym 8 dziewcząt i 6 chłopców, z powiatu człuchowskiego, w wieku 17-25 lat, które są objęte opieką zastępczą, tzn. przebywają w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Uczestnicy są wybierani w procesie rekrutacji, opisanej w regulaminie projektu.

DZIAŁANIA:

indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (28 godzin)
kurs prawa jazdy kat. B (60 godzin)
kurs języka angielskiego i niemieckiego (42 godziny)
kurs obsługi komputera (30 godzin)
kurs sprzedawcy z obsługa kas fiskalnych (90 godzin)
kurs profesjonalnej obsługi biura (90 godzin)
szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy (32 godziny)
dwa wyjazdy do wybranych firm/zakładów/instytucji w Toruniu lub Gdańsku i w powiecie człuchowskim
warsztaty psychologiczne (32 godziny)
poradnictwo specjalistyczne i konsultacje (prawnik) - 20 godzin
praca socjalna
pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i częściowe pokrycie kosztów utrzymania wychowanka w rodzinie zastępczej
catering na zajęciach
dowóz osób spoza Człuchowa na zajęcia
Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information