"Człowiek najleprza inwestycja"
Środa, 18. Styczeń 2012 09:51

PROJEKT

Projekt pn. „Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro!” jest projektem systemowym,  realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt jest realizowany od 1.01.2012 r. do 31.12.2013 r.

CELE:

 • wyposażenie uczestników w umiejętności i kompetencje, które pozwolą im zaistnieć w życiu społeczno-zawodowym
 • przygotowanie uczestników do wejścia na rynek pracy
 • uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych
 • eliminowanie braków rozwojowych, społecznych i emocjonalnych
 • kształtowanie odpowiedzialności

 

UCZESTNICY:

Uczestnikami projektu będzie 20 osób, w tym 12 dziewcząt i 8 chłopców, z powiatu człuchowskiego, w wieku 17-25 lat, które są objęte opieką zastępczą, tzn. przebywają w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Uczestnicy zostaną wybrani w procesie rekrutacji, opisanej w regulaminie projektu. W każdym roku trwania projektu wybierzemy 10 osób.

DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE W ROKU 2012:

 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
 • kurs prawa jazdy kat. B
 • kurs języka angielskiego i niemieckiego
 • kurs obsługi komputera
 • kursy zawodowe wskazane przez doradcę zawodowego
 • szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
 • warsztaty psychologiczne
 • poradnictwo prawne
 • skierowanie na zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym
 • dwa wyjazdy do firm/zakładów

 

 • praca socjalna
 • pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i częściowe pokrycie kosztów utrzymania wychowanka w rodzinie zastępczej

 

DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE W ROKU 2013:

 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
 • szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
 • dwa wyjazdy do firm/zakładów/ instytucji
 • warsztaty psychologiczne
 • poradnictwo prawne
 • kurs języka angielskiego i niemieckiego
 • kurs prawa jazdy kat. B
 • kurs obsługi komputera
 • kursy zawodowe wskazane przez doradcę zawodowego
 • praca socjalna
 • pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki / częściowe pokrycie kosztów utrzymania wychowanka w rodzinie zastępczej


Dodatkowo:

 • catering na zajęciach
 • dowóz osób spoza Człuchowa na zajęcia


Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information