"Człowiek najleprza inwestycja"

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów artykuly_prasowe1 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.


Na początku lutego tego roku na łamach portalu internetowego www.nasz-czluchow.pl ukazał się artykuł na temat prowadzonego przez nas projektu "Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro!"

 


9.03.2011 ukazał się artykuł dotyczący spotkania integracyjnego uczestników projektu.


Dziennik Człuchowski - 8 Kwietnia 2011r

 

Zdobędą certyfikaty i prawko

Sylwia Stachowicz-Miastkowska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie rozpo­częło realizację dru­giej edycji projektu „Wykorzy­stajmy szansę na lepsze jutro!". Skierowany jest do osób w wieku 17-25 lat objętych opieką zastępczą, tj. przebywających w rodzinach zastępczych lub placówce opiekuńczo-wy­chowawczej. Wsparciem obję­tych zostało 14 osób z powiatu człuchowskiego.

 

- Pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków to nasze standardowe działania, chcie­liśmy jednak wyjść poza szab­lon i tak powstał pomysł na pro­jekt - mówi Katarzyna Gawlik, koordynator projektu. - Udział w projekcie ma nie tylko pomóc im uzyskać dodatkowe kwalifi­kacje i przygotować ich do wej­ścia na rynek pracy, ale też eli­minować braki rozwojowe, emocjonalne i społeczne oraz kształtować odpowiedzialność.

W ramach projektu, mło­dzież bierze bezpłatny udział w kilku szkoleniach. Najważ­niejsze z nich to kurs prawa jazdy, kurs języka obcego, szko­lenie z zakresu aktywnego po­szukiwania pracy, konsultacje z doradcą zawodowym, war­sztaty psychologiczne, kurs sprzedawcy i obsługi kas fiskal­nych, kurs profesjonalnej ob­sługi biura oraz kurs obsługi komputera. Zostaną też zorga­nizowane dwa wyjazdy do wy­branych instytucji, firm i zakła­dów powiatu człuchowskiego oraz do firm w Toruniu lub

Gdańsku. Uczestnicy będą mo­gli też skorzystać z poradnictwa specjalistycznego i konsultacji z prawnikiem. Dodatkowym ro­dzajem wsparcia będzie pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki lub częściowe pokrycie kosztów utrzymania wycho­wanka w rodzinie zastępczej, catering podczas szkoleń i do­wóz na zajęcia. Jak mówią orga­nizatorzy, nagroda za włożony wysiłek uczestników, to nie tylko uzyskanie certyfikatów i prawa jazdy, ale też możliwość lepszego startu w życie.

 

Jerzy Górny, kierownik PCPR w Człuchowie

- Naszym celem jest wyposażenie uczestników projektu w umiejętności i kompetencje pozwalające im na zaistnie­nie w życiu społeczno-zawodowym. W ubiegłym roku uczestnicy projektu ukończyli warsztaty psychologiczne, szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, kursy językowe, w tym sześć osób z wyróżnieniem oraz kurs prawa jazdy. Frekwencja na zajęciach była wysoka, a uczestnicy stali się zgraną grupą. To utwierdza nas w przekonaniu, że projekt warto kontynuować. Cieszę się, że poza stałymi działaniami, możemy też pomagać w dodatkowy sposób. To motywuje do dalszej pracy.


13.04.2011 ukazał się artykuł dotyczący rozpoczętego kursu obsługi komputera.


Reklamy radiowe

luty

Kwiecień


15.06.2011 Ukazał się artykuł dotyczący realizacji projektu.


12.2011 Ukazały się artykuły w lokalnych gazetach:

{gallery}artykuly_prasowe1{/gallery}

 


 

Reklamy radiowe

Czerwiec

Sierpień

Październik


 

Wrzesień 2012

Na łamach portalu internetowego www.nasz-czluchow.pl ukazał się artykuł na temat prowadzonego przez nas projektu "Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro!"

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information