"Człowiek najleprza inwestycja"

Najnowsze artykuły

Dzień rodzicielstwa zastępczego

Email
Artykuł - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Poniedziałek, 09. Czerwiec 2014 09:26

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 01_dzien_rodzicielstwa_zastepczego oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

W miniony piątek (30.05.2014r.) rodziny zastępcze po raz drugi spotkały się z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowanego przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie. Na szczęście pogoda nam dopisała i dlatego mogliśmy bawić się na boiskach przy szkole zawodowej w Człuchowie. Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego rozpoczęły się o godzinie 16.00 od części oficjalnej. Kierownik PCPR, pan Jerzy Górny,  powitał wszystkich gości, podziękował sponsorom, dzięki którym  to spotkanie mogło się odbyć i przedstawił plan zabaw.

{gallery}01_dzien_rodzicielstwa_zastepczego{/gallery}

Zaraz potem na boisko wbiegły dzieci i rozpoczęły się zabawy sportowe. Zawody prowadziła pani Krystyna Kassner z pomocą dwóch nauczycieli wf: Igora i Roberta Sokół. Mini-sztafeta, bieg z hula-hop, przechodzenie przez tunel i hokej-slalom to tylko niektóre konkurencje przygotowane dla dzieci.

{gallery}02_dzien_rodzicielstwa_zastepczego{/gallery}

W międzyczasie rodzice i pozostałe dzieci dostali balony, które mieli pomalować w dowolny sposób. Z kolei na sąsiednim boisku odbył się mecz tenisa.

{gallery}03_dzien_rodzicielstwa_zastepczego{/gallery}

Zabawy z piłeczkami tenisowymi bardzo spodobały się również małym dzieciom.

{gallery}04_dzien_rodzicielstwa_zastepczego{/gallery}

Gry i zabawy były kilkakrotnie przerywane występami wokalnymi trzech uczennic  szkoły podstawowej: Marianny Ekert, Klaudii Urban i Martyny Muszyńskiej.

{gallery}05_dzien_rodzicielstwa_zastepczego{/gallery}

To nie były jednak wszystkie atrakcje przygotowane na ten dzień. Dzieci, które chciały odpocząć od biegania po boisku mogły zasiąść na specjalnym krzesełku dla odważnych, gdzie nasza koleżanka, pani Agnieszka Błanek, malowała twarze. Chętnych nie brakowało. Mało tego, pani Agnieszce przez cały czas towarzyszyła grupa uważnych obserwatorów.

{gallery}06_dzien_rodzicielstwa_zastepczego{/gallery}

Malowidła Pani Agnieszki chyba zainspirowały dzieci…

{gallery}07_dzien_rodzicielstwa_zastepczego{/gallery}

W zabawach wzięli udział również dorośli.

{gallery}08_dzien_rodzicielstwa_zastepczego{/gallery}

Ostatnią konkurencją był quiz dla rodzin.

{gallery}09_dzien_rodzicielstwa_zastepczego{/gallery}

W końcu przyszedł czas na to, na co czekały wszystkie dzieci – nagrody. Rozstrzygnęliśmy też konkurs plastyczny pt. „Moje wymarzone wakacje”. Nikt nie odszedł z pustymi rękami.

{gallery}10_dzien_rodzicielstwa_zastepczego{/gallery}

Dochodziła już godzina siódma, dlatego trzeba było powoli kończyć nasze spotkanie. Jednak nie mogliśmy pominąć ostatniego punktu programu, czyli wspólnego posiłku. Gorąca zupa należała się nam wszystkim.

{gallery}11_dzien_rodzicielstwa_zastepczego{/gallery}

Jednym słowem – było wesoło.

Dziękujemy wszystkim, którzy  pomogli nam zorganizować ten dzień:

SPONSORZY PIKNIKU RODZINNEGO 2014R:

 1. Bogdan Sierant
 2. Andrzej Nadobny
 3. Grzegorz Brodziak
 4. Janusz Machoń
 5. J.L. Szczepańscy, M.Z. Szczepańscy
 6. Marcin Briegmann
 7. Robert Żak
 8. H.K. Mirek
 9. Stanisław Borzyszkowski
 10. Franciszek Fudala
 11. Zdzisław Staszków
 12. Piotr Staszków
 13. Teresa Puszcz,
 14. Jan Jarosz
 15. Ryszard Szybajło
 16. Grażyna Radziemska
 17. Henryk Grabowski

Osoby, które pomogły przygotować piknik:

 1. Krystyna Kassner
 2. Robert Sokół
 3. Igor Sokół
 4. Adam Bondarenko
 5. Andrzej Piworowicz
 6. Stanisław Fąs
 

Zaproszenie na piknik

Email
Artykuł - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Czwartek, 10. Kwiecień 2014 11:10

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie serdecznie zaprasza na „PIKNIK RODZINNY" z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który odbędzie się 30.05.2014r. od godz. 16.00 na obiektach sportowych przy Zespole Szkół Sportowych, ul. Koszalińska 2 w Człuchowie. Mile widziane rodziny zaprzyjaźnione.

 

W programie przewidziane są gry, zabawy i atrakcje dla całych rodzin.


Proponujemy również wszystkim dzieciom udział w konkursie plastycznym pt. „WYMARZONE RODZINNE WAKACJE" (forma wykonania pracy -dowolna). Prace prosimy składać w siedzibie PCPR w pokoju nr 3 do dnia 16.05.2014r. - rozstrzygnięcie konkursu na pikniku - przewidujemy nagrody.


Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa bądź jego braku do dnia 16.05.2014r. (piątek) osobiście lub telefonicznie: 59 8345147; 602153042.

 

I etap pilotażu za nami!

Email
Artykuł - "Schematom STOP!"
Poniedziałek, 17. Marzec 2014 10:23

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów SS_I_etap_pilotazu_za_nami oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Od początku 2014r. roku trwa realizacja pilotażowego projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej”.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie – Lider projektu wraz z Partnerami (Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy z powiatu człuchowskiego) powołał na początku roku dwa zespoły odpowiedzialne za realizację projektu:

 1. Powiatowy Zespół Interdyscyplinarnej Współpracy (PZKW), w skład którego weszli przedstawiciele PCPR, PUP i OPS-ów
 2. Mobilna Grupa Interdyscyplinarna (MGI), w skład której weszli pracownicy socjalni i doradca zawodowy.

W lutym zakwalifikowano do udziału w pilotażu 10 rodzin wielodzietnych z powiatu człuchowskiego, borykających się z problemem bezrobocia. Każdy członek MGI jest opiekunem jednej rodziny i przez najbliższe 10 miesięcy będzie z nią intensywnie współpracował.  W pilotażu biorą udział całe rodziny, nie tylko wybrani jej członkowie, co oznacza, że zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci będą przewidziane określone działania wspierające. Zależy nam na tym, aby w jak największej liczbie tych działań rodzina mogła brać udział wspólnie. Rodzina w założeniach pilotażu ma pracować nad zacieśnieniem swoich więzi, stać się zespołem osób pracujących wspólnie nad poprawą swoich warunków bytowych.

Z każdą rodziną przeprowadzono już diagnozę pozytywną, która miała na celu określenie jej mocnych stron sukcesów i zasobów. Zawarto tez kontrakty rodzinne, w których określono konkretne działania przewidziane dla każdej z rodzin.

Dodatkowo, w lutym 2014r., zakończyliśmy pierwszy etap projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, który opierał się na sporządzeniu dwóch dokumentów: Lokalny program interdyscyplinarnej współpracy i Rodzinny program aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej. Oba programy będą jeszcze, na podstawie pracy z rodzinami wielodzietnymi, przez cały okres trwania pilotażu modyfikowane i uzupełniane w taki sposób, aby wypracować najlepsze modele współpracy międzyinstytucjonalnej w naszym powiecie oraz nowe modele  narzędzia pracy z rodziną wielodzietną.

W najbliższych planach jest stworzenie w Człuchowie Centrum dla Rodzin – miejsca, gdzie będą się odbywać różnego rodzaju zajęcia dla rodzin i spotkania integracyjne.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z prac PZKW i MGI.

{gallery}SS_I_etap_pilotazu_za_nami{/gallery}

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze

Wtorek, 20. Grudzień 2011 14:03

O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci, które nie mają oparcia w swoich rodzinach naturalnych. Rodzina jest bowiem najlepszym miejscem, gdzie rozwijamy się i dorastamy do życia w społeczeństwie.

 

Rodzicem zastępczym może zostać każdy komu nie jest obojętny los dziecka, ma otwarte serce, chce pomóc, ma odpowiednie warunki mieszkaniowe i stałe źródło utrzymania, nie miał zawieszonych lub ograniczonych praw rodzicielskich, korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest osobą zdrową, nie cierpiącą na chorobę uniemożliwiającą sprawowanie opieki nad dzieckiem.

 

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej proszone są o zgłoszenie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie, przy ul. Wojska Polskiego 5, pokój nr 3 lub telefonicznie pod numerem telefonu 059 / 83 45 147.

 

Jeżeli nie jest Ci obojętny los dziecka, masz otwarte serce i chcesz pomóc to jesteś dobrym kandydatem na rodzinę zastępczą.

 

Jednakże pamiętaj, że decyzja aby zostać rodziną zastępczą musi być głęboko przemyślana. Zanim podejmiesz decyzję porozmawiaj ze swoją najbliższą rodziną i wysłuchaj ich zdania w tej sprawie. Skontaktuj się i porozmawiaj z funkcjonującą rodziną zastępczą o pozytywnych, ale też trudnych stronach związanych z działalnością na rzecz dzieci.

 

"Schematom STOP!"

Email
Artykuł - "Schematom STOP!"
Wtorek, 14. Styczeń 2014 10:16

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie jest liderem projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, którego realizacja zaczęła się 1 stycznia 2014r. i potrwa do końca 2014 roku. Pilotaż będzie prowadzony w ramach Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” i w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pilotaż „Schematom STOP!” zakłada kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin wielodzietnych z powiatu człuchowskiego, tak, aby rodzina usamodzielniła się od instytucji pomocowych lub przynajmniej w znacznym stopniu podniosła swoją samodzielność w różnych sferach życia. Warto zaznaczyć, że w założeniach pilotażu nie ma mowy o pracy osobno z każdym członkiem danej rodziny czy jedynie z niektórymi jej członkami. Rodzina jest tu traktowana jako calość, jako zespół osób, które wspólnie pracują nad poprawą swojego życia. Ważne jest też to, że metody pomocy będą skierowane indywidualnie do każdej rodziny.

Na potrzeby realizacji pilotażu zostaną powołane dwa zespoły: Powiatowy Zespół Interdyscyplinarnej Współpracy i Mobilna Grupa Interdyscyplinarna. W skład obu grup wejdą przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy. Na początku PZKW określi Lokalny Program Interdyscyplinarnej Współpracy, który integruje wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy. Zespół ten będzie też opiniował rodzinne programy aktywizacji i integracji sporządzone przez MGI. Rodzinne programy będą z kolei zawierały wypracowane najlepsze metody pomocy danej rodzinie.

W projekcie weźmie udział 10 rodzin wielodzietnych z powiatu człuchowskiego, borykających się z różnymi problemami (bezrobocie, ubóstwo itp.). Konkretne kryteria rekrutacji zostaną określone przez MGI.  Po stworzeniu Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy i rodzinnego programu aktywizacji i integracji będą wdrażane działania pomocowe. Nad każdą rodziną będzie czuwał wytypowany dla niej opiekun, tj. jeden z członków MGI. Pieniądze, które udało nam się pozyskać, możemy przeznaczyć m.in. na różnego rodzaju kursy zawodowe, pomoc w zdobyciu brakujących uprawnień, szeroki zakres doradztwa i wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, prawnego i zawodowego. Rodziny nie dostaną od nas żadnych świadczeń finansowych, ale ich udział w pilotażu będzie całkowicie bezpłatny.

 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Email
Artykuł - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Czwartek, 09. Styczeń 2014 12:53

Do konsultacji społecznej przedłożony zostaje projekt

"Strategia rozwiązywania problemow społecznych w powiecie Człuchowskim na lata 2014-2020"

Dokument do pobrania (1,12 mb)

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Strona 8 z 16

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information