"Człowiek najleprza inwestycja"
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie informuje o powolnym przywracaniu odwiedzin rodziców i najbliższych krewnych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka).

 

Mając na uwadze dobromałoletnich oraz bezpieczeństwo środowiska zastępczego kontynuuje się wstrzymanie urlopowań dzieci do rodziców i krewnych. Wznawia się natomiast kontakty dzieci z najbliższą rodziną w siedzibie PCPR uwzględniając zalecenia  wypracowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną w konsultacji z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznikiem Praw Dziecka z dnia 28 maja 2020 r.

 

Zasady organizacji kontaktów rodziny biologicznej z dziećmi umieszczonymi w rodzinnej pieczy zastępczej obowiązujące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie w czasie stanu pandemii koronawirusa COVID-19:

 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowia w związku z przeciwdziałaniem szerzeniu się zakażeń SARS-C0V-2 wdraża się:

 

I. W zakresie ogólnych warunków sanitarnych dla odwiedzających:

1. Powstrzymanie się krewnych dziecka od wizyty w PCPR jeśli:

- występują u nich objawy wskazujące na chorobę zakaźną,

- zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,

- w ciągu tygodnia mieli kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.

2. Przy wejściu do budynku PCPR umieszczono informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe i dzieci powyżej 6 r. ż. Przy wejściu w dostępnym miejscu wystawiono dozownik z płynem dezynfekującym.

3. Pracownicy PCPR uczestniczący lub pośredniczący w kontaktach mają w obowiązku stosowanie środków ochrony indywidualnej zgodnie z instrukcją wprowadzoną 16 marca 2020 r.: osłona ust i nosa (np. maseczki, przyłbice), a także rąk (rękawiczki jednorazowe).

4. Promowanie przez dorosłych zasad higieny rąk oraz higieny oddychania – konieczność stosowania środków ochrony osobistej, mycia i dezynfekcji rąk przed i po kontakcie z drugą osobą, po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem oraz po usunięciu środków ochrony osobistej.

5. PCPR zapewnia środki czystości w jednostce (mydło, ręczniki papierowe) oraz środki do dezynfekcji (płyny dezynfekujące na bazie alkoholu), przy wejściu i w pomieszczeniu wspólnego użytku.

6. Regularne wietrzenie pomieszczenia wyznaczonego do odwiedzin.

7. Regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia (w tym klamki do drzwi i okien, blatów, oparć krzeseł, framug i skrzydeł drzwi, uchwytów). W szczególności takie działania przeprowadza się po zakończeniu odwiedzin.

8. Wyznaczenie jednego pomieszczenia sanitarnego dla odwiedzających.

 

II. W zakresie organizacji odwiedzin:

1. Wizyta będzie możliwa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym - Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej będzie przyjmował indywidualnie wg zapisów telefonicznych pod nr 59 834 51 47.

2. Przed każdą wizytą pracownicy PCPR dokonają wywiadu (przed odwiedzinami rodzice biologiczni/rodzice zastępczy zobowiązani są do wypełnienia ankiety).

3. Zespół pieczy w każdym dniu wyznaczonym na wizytę będzie monitorował sytuację epidemiologiczną danej osoby.

4. Osoby odwiedzające muszą być zdrowe bez oznak stanu chorobowego; prosi się osoby odwiedzające o monitorowanie swojego stanu zdrowia (przeziębienie, grypa, katar itp.) celem uniknięcia zarażenia dziecka (jest to wspólne dobro dla bezpieczeństwa dzieci i opiekunów zastępczych) i prosi się o informowanie pracowników wcześniej o rezygnacji ze spotkania.

5. Przy wejściu głównym należy dokonać dezynfekcji rąk zgodnie z powyższymi wskazówkami. Osoby odwiedzające dzieci muszą posiadać maseczki zakrywające usta i nos ewentualnie przyłbicę. Zasada ta dotyczy również opiekunów zastępczych.

6. Czas trwania wizyty nie może przekroczyć 1 godz. zegarowej.

7. Prosi się o przybycie do PCPR nie wcześniej niż 5 minut przed ustaloną godziną.

8. Zaleca się, aby osoby odwiedzające dzieci nie częstowały na spotkaniu jedzeniem szczególnie słodyczami.

9. Osoby biorące udział w spotkaniu chcące przynieść dzieciom słodycze mogą to uczynić, pod jednym warunkiem; mogą je przekazać opiekunom zastępczym. Należy szczególnie uwzględnić obecność młodszych dzieci, które nie rozumieją panującej sytuacji, aby nie miały możliwości spożywania ich w trakcie odwiedzin.

10. Prosi się również o nieprzynoszenie zabawek, które nie mogą zostać zdezynfekowane (materiałowe, pluszowe itp.).

11. Liczba osób odwiedzjących nie może przekroczyć dwóch osób. W sali, w której odbywają się odwiedziny może przebywać nie więcej niż 4 osoby (wyjątkiem większej liczby osób są dzieci – rodzeństwo).

12. Uwzględniając zdrowy rozsądek zaleca się zasadę zachowywania bezpiecznej odległość od rozmówcy (2 metry) oraz rekomendujemy zgodnie z wytycznymi WHO od powstrzymania się lub zrezygnowania (w sytuacjach dających taką realną możliwość) z powitań takich jak: podawanie dłoni, uścisk, pocałunek w policzek, przytulanie.

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information