"Człowiek najleprza inwestycja"

Powiatowy Zespól orzekania o Niepełnosprawności

Nowe druki wniosków

Email
Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

Informujemy, że od czerwca 2019r.: obowiązują:


- nowe druki wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osoby dorosłej,

- nowe druki wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia,

- nowe druki wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (od 7 czerwca 2019r.)

 

Nowe wnioski dostępne są do pobrania -> tutaj.

 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej a korzystanie z ulg i uprawnień - ważne informacje

Email
Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

Legitymacja osoby niepełnosprawnej a korzystanie z ulg i uprawnień -

ważne informacje

W dniu 6 października br. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, obejmująca produkcję blankietów legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich personalizację i dystrybucję.

Wydawanie legitymacji według nowych wzorów, w tym dta osób, które uzyskały orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność po 1 września 2017 r. rozpocznie się w możliwie najszybszym terminie, po przeprowadzeniu wszystkich czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji tego zadania.

Do czasu uzyskania nowej legitymacji:

- osoba posiadająca ważną legitymacje wydaną na dotychczas obowiązujących wzorach ma
petne   prawo   posługiwać   się   tą   legitymacją  wszędzie   tam,   gdzie   legitymacja  jest
dokumentem uprawniającym do ulg i świadczeń - prawo posługiwania się dotychczasową
legitymacją wynika z faktu, że wszystkie legitymacje wystawione do dnia 31 sierpnia br.
zachowują ważność na czas w nich określony.

Nie ma zatem obowiązku wymiany ważnych legitymacji wydanych na dotychczasowych wzorach na legitymację wg wzoru obowiązującego od 1 września tego roku;

-  osoba, która nie posiada legitymacji w celu korzystania z określonych ulg i uprawnień
powinna posługiwać się ważnym orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność lub
stopień   niepełnosprawności. To   bowiem   orzeczenie   dokumentuje   status   osoby  jako
niepełnosprawnej,   natomiast   legitymacja  jest   dokumentem   potwierdzającym   wydanie
przedmiotowego orzeczenia.

W szczególności dotyczy to korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (PKP, PKS). W świetle wyjaśnień Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 października br. (pismo w załączeniu) w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne posiadanie również legitymacji (...).

Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

 

Zasady wydawania kart parkingowych

Email
Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

I. Informacje ogólne

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

 

Więcej…
 

Pracownicy Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

mgr Paweł Kisielowski - p.o. Przewodniczący Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Człuchowie

sekretarz

 1. Kierowanie i nadzór nad prawidłowym działaniem Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.
 2. Odpowiedzialność za obsługę administracyjno-techniczną Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 3. Koordynacja działań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

 

mgr Małgorzata Odalanowska
Pracownik socjalny

 1. Obsługa administracyjno-techniczna Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie
 2. Rejestracja wniosków.
 3. Udział w pracach Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Dorota Kuchar-Jarosz

Pracownik socjalny

 

 1. Obsługa techniczno-kancelaryjna Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie.
 2. Udział w pracach Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Krzysztof Adamczyk

Pomoc administracyjna (biurowa)

 

 1. Obsługa techniczno-kancelaryjna Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie.
 2. Rejestracja wniosków.
 3. Sprawy związane z legitymacjami i kartami parkingowymi.
 

Wnioski PZOoN

 

Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności należy:

Zgłosić się do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i dostarczyć wniosek i zaświadczenie lekarskie.
Wniosek wypełnia osoba zainteresowana
zaświadczenie lekarskie wypełnia lekarz rodzinny lub prowadzący
do wniosku należy dołączyć skserowana dokumentacje medyczną
(wyniki badań, karty wypisu ze szpitala, itd.)

 

Pobierz nowy wniosek o wydanie orzeczenia dla osoby dorosłej - 2019 (PDF - 143KB)

Pobierz nowy wniosek o wydanie orzeczenia dla osoby poniżej 16 roku życia - 2019 (PDF -110KB)

Pobierz zaświadczenie lekarskie dla osoby dorosłej (86 - KB)

Pobierz zaświadczenie lekarskie dla osoby poniżej 16 roku życia (51,4 - KB)

 

 

Aby otrzymać legitymację osoby niepełnosprawnej należy:

posiadać ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
zgłosić się do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i przynieść wypełniony wniosek o wydanie legitymacji wraz z skserowanym orzeczeniem.

 

Pobierz nowy wniosek na legitymację dla osoby dorosłej oraz osoby poniżej 16 roku życia - 2019 (112 - KB)

 

Wniosek o wydanie karty parkingowej

Pobierz wniosek o wydanie karty parkingowej (PDF -300KB)

 


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information