"Człowiek najleprza inwestycja"

Najnowsze artykuły

Funkcjonowanie PCPR od 24.08.2020r.

Email
Artykuł - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Piątek, 21. Sierpień 2020 10:07

Obowiązuje od 24.08.2020 r. do odwołania! -> Zmiana godzin obsługi petentów.

 

Komunikat ws. dzieci umieszczonych w Pieczy Zastępczej

Email
Artykuł - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Środa, 24. Czerwiec 2020 12:22

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie informuje o powolnym przywracaniu odwiedzin rodziców i najbliższych krewnych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka).

 

Mając na uwadze dobromałoletnich oraz bezpieczeństwo środowiska zastępczego kontynuuje się wstrzymanie urlopowań dzieci do rodziców i krewnych. Wznawia się natomiast kontakty dzieci z najbliższą rodziną w siedzibie PCPR uwzględniając zalecenia  wypracowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną w konsultacji z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznikiem Praw Dziecka z dnia 28 maja 2020 r.

 

Zasady organizacji kontaktów rodziny biologicznej z dziećmi umieszczonymi w rodzinnej pieczy zastępczej obowiązujące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie w czasie stanu pandemii koronawirusa COVID-19:

 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowia w związku z przeciwdziałaniem szerzeniu się zakażeń SARS-C0V-2 wdraża się:

 

I. W zakresie ogólnych warunków sanitarnych dla odwiedzających:

1. Powstrzymanie się krewnych dziecka od wizyty w PCPR jeśli:

- występują u nich objawy wskazujące na chorobę zakaźną,

- zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,

- w ciągu tygodnia mieli kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.

2. Przy wejściu do budynku PCPR umieszczono informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe i dzieci powyżej 6 r. ż. Przy wejściu w dostępnym miejscu wystawiono dozownik z płynem dezynfekującym.

3. Pracownicy PCPR uczestniczący lub pośredniczący w kontaktach mają w obowiązku stosowanie środków ochrony indywidualnej zgodnie z instrukcją wprowadzoną 16 marca 2020 r.: osłona ust i nosa (np. maseczki, przyłbice), a także rąk (rękawiczki jednorazowe).

4. Promowanie przez dorosłych zasad higieny rąk oraz higieny oddychania – konieczność stosowania środków ochrony osobistej, mycia i dezynfekcji rąk przed i po kontakcie z drugą osobą, po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem oraz po usunięciu środków ochrony osobistej.

5. PCPR zapewnia środki czystości w jednostce (mydło, ręczniki papierowe) oraz środki do dezynfekcji (płyny dezynfekujące na bazie alkoholu), przy wejściu i w pomieszczeniu wspólnego użytku.

6. Regularne wietrzenie pomieszczenia wyznaczonego do odwiedzin.

7. Regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia (w tym klamki do drzwi i okien, blatów, oparć krzeseł, framug i skrzydeł drzwi, uchwytów). W szczególności takie działania przeprowadza się po zakończeniu odwiedzin.

8. Wyznaczenie jednego pomieszczenia sanitarnego dla odwiedzających.

 

II. W zakresie organizacji odwiedzin:

1. Wizyta będzie możliwa wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym - Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej będzie przyjmował indywidualnie wg zapisów telefonicznych pod nr 59 834 51 47.

2. Przed każdą wizytą pracownicy PCPR dokonają wywiadu (przed odwiedzinami rodzice biologiczni/rodzice zastępczy zobowiązani są do wypełnienia ankiety).

3. Zespół pieczy w każdym dniu wyznaczonym na wizytę będzie monitorował sytuację epidemiologiczną danej osoby.

4. Osoby odwiedzające muszą być zdrowe bez oznak stanu chorobowego; prosi się osoby odwiedzające o monitorowanie swojego stanu zdrowia (przeziębienie, grypa, katar itp.) celem uniknięcia zarażenia dziecka (jest to wspólne dobro dla bezpieczeństwa dzieci i opiekunów zastępczych) i prosi się o informowanie pracowników wcześniej o rezygnacji ze spotkania.

5. Przy wejściu głównym należy dokonać dezynfekcji rąk zgodnie z powyższymi wskazówkami. Osoby odwiedzające dzieci muszą posiadać maseczki zakrywające usta i nos ewentualnie przyłbicę. Zasada ta dotyczy również opiekunów zastępczych.

6. Czas trwania wizyty nie może przekroczyć 1 godz. zegarowej.

7. Prosi się o przybycie do PCPR nie wcześniej niż 5 minut przed ustaloną godziną.

8. Zaleca się, aby osoby odwiedzające dzieci nie częstowały na spotkaniu jedzeniem szczególnie słodyczami.

9. Osoby biorące udział w spotkaniu chcące przynieść dzieciom słodycze mogą to uczynić, pod jednym warunkiem; mogą je przekazać opiekunom zastępczym. Należy szczególnie uwzględnić obecność młodszych dzieci, które nie rozumieją panującej sytuacji, aby nie miały możliwości spożywania ich w trakcie odwiedzin.

10. Prosi się również o nieprzynoszenie zabawek, które nie mogą zostać zdezynfekowane (materiałowe, pluszowe itp.).

11. Liczba osób odwiedzjących nie może przekroczyć dwóch osób. W sali, w której odbywają się odwiedziny może przebywać nie więcej niż 4 osoby (wyjątkiem większej liczby osób są dzieci – rodzeństwo).

12. Uwzględniając zdrowy rozsądek zaleca się zasadę zachowywania bezpiecznej odległość od rozmówcy (2 metry) oraz rekomendujemy zgodnie z wytycznymi WHO od powstrzymania się lub zrezygnowania (w sytuacjach dających taką realną możliwość) z powitań takich jak: podawanie dłoni, uścisk, pocałunek w policzek, przytulanie.

 

PCPR Człuchów - funkcjonowanie od 25.05.2020

Email
Artykuł - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Poniedziałek, 25. Maj 2020 06:48

Od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania w Powiatowym Centrum

Pomocy Rodzinie w Człuchowie bezpośrednia obsługa interesantów

odbywać się będzie:

  • w godzinach 8:00-13:00,

  • w wyznaczonym miejscu na holu – w tym pomieszczeniu może znajdować się tylko 1 osoba,

  • rekomendujemy rejestrację telefoniczną na daną godzinę pod nr telefonu 59 834 51 47, aby uniknąć gromadzenia się ludzi na terenie Centrum

  • z zachowaniem zasad wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 964 ze zm.) – 2 metry dystansu, obowiązek zakrywania nosa i ust, obowiązek noszenia rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk

Jednocześnie przypominamy o możliwości załatwiania spraw w formie:

telefonicznej: +48 59 834 51 47

elektronicznej : e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , platforma ePUAP:na adres /24gim0oe0q/SkrytkaES

korespondencyjnie: Człuchów, ul. Wojska Polskiego 5.


Wszystkie druki dostępne są na holu i stronie internetowej pcprczluchow.pl

Wnioski o wydanie orzeczenia  o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, legitymacji osoby niepełnosprawnej, dofinansowania ze środkówPFRON lub o świadczenie dla rodzin zastępczych należy składać korespondencyjnie lub wrzucając je urny znajdującej się w wyznaczonym miejscu na holu bez potwierdzenia wpływu.

Wnioski o wydanie karty parkingowej, odbiór legitymacji i kart parkingowych w godzinach obsługi interesantów, z zachowaniem zasad sanitarnych, proszę rejestrować się telefonicznie pod nr 59 834 51 47 na daną godzinę.

 

 

 

*aktualizacja z dnia 04.06.2020r.


 

PCPR Człuchów - funkcjonowanie od 11.05.2020

Email
Artykuł - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Środa, 06. Maj 2020 07:09

 

"STOP PRZEMOCY" w czasie koronawirusa

Email
Artykuł - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Czwartek, 16. Kwiecień 2020 08:35

POWIEDZ NIE PRZEMOCY!

KORONAWIRUS TO NIE PRZYZWOLENIE


Epidemia koronawirusa spowodowała widoczne zmiany w naszym życiu. Wszechobecna kwarantanna nawet jeśli nie jest przymusowa, to jednak jest przez nas stosowana.


Obecna sytuacja.  z którą mamy do czynienia sprzyja rozwojowi zachowań związanych z przemocą w rodzinie takich jak znęcanie się nękanie, bicie, dochodzi zatem do przestępstw związanych z przemocą w rodzinie

 

Na takie zachowania nie możemy pozostać obojętni !!!!


Ważne jest,aby w takich przypadkach, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia przemocy, zagrożenia życia lub zdrowia dzieci czy osoby dorosłej wskazane jest powiadomić odpowiednie służby,  które są odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo -   Policja pod numerem  112, 997.


W każdej gminie powiatu człuchowskiego działalność prowadzą Zespoły Interdyscyplinarne i Grupy robocze działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie .

 

Dane teleadresowa poniżej

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Średnia 12A, 77-300 Człuchów - tel.  59 834 24 09.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Platnowa 28, 77-300 Człuchów - tel. 59 834 37 96.

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie, ul. Ogrodowa 27 , 77-310 Debrzno - tel.  59 833 54 39.

4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem, ul. Leśna 4, 77-330 Czarne - tel. 59 833 20 81.

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy, ul. Człuchowska 11, 77-304 Rzeczenica - tel. 59 833 17 76.

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przechlewie, ul. Szkolna 4, 77-320 Przechlewo - tel. 59 833 45 57.

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale, ul. Zielona 2, 77-220 Koczała - tel. 59 857 44 30.


 

Wsparcie w zakresie poradnictwa

Email
Artykuł - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Środa, 15. Kwiecień 2020 09:56

Informujemy, że Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno Prawne INTERIOS prowadzi wsparcie na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego w zakresie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz prawnej, w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniami związanymi z COVID-19 (koronawirus).

Poniżej informacja o dyżurach i numery kontaktowe do Stowarzyszenia:


 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Strona 1 z 14

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information